Versjon 1.9 av «Katolsk»-appen for smart­telefoner og nett­brett er klar

AppAppen «Katolsk» kom den 18. september 2016 i versjon 1.9. Opp­dateringen er en kombina­sjon av feil­rettelser og ordinære opp­dateringer.

De følgende punkter er med i denne versjonen:

  • Rettet en feil som gjorde det umulig å velge språk i messens tekster
  • Oppdatert messen for Den hellige Maria Magdalena, slik at den har rang som Fest, ikke Obliga­torisk minne­dag slik den ble feiret inntil 2016
  • Oppdatert en rekke helgen­biografier
  • Lagt inn pavens bønne­intensjoner for 2017
  • Lagt inn korrektur på mange messe­tekster og helgen­biografier

Appen er gratis og inneholder bl.a. tekstene til dagens messe, helgen­biografier, messens gang på mange språk (som kan settes opp parallelt i selv­valgt kom­bi­na­sjon) og de viktigste katolske bønnene. Med appen kan man også finne kirker og messe­steder på kartet, slå opp messe­tider og for­berede seg til skriftemål.

Appene finnes også tilgjengelig i en vanlig nett­leser. Du trenger altså ikke en smart­telefon. Sjekk ut app.katolsk.no!