Meddelelse fra Tromsø stift om Bonifatiussøndag 2016

Kjære medbrødre!

Bonifatiussøndag skal markeres i Tromsø stift også i år i alle søndagsmesser (inkl. lørdagens vigiliemesse) på 33. søndag i det alminnelige kirkeår, i år 13. november.

Markeringen skjer ved to handlinger:

1) Ved messens begynnelse forteller celebranten de troende om markeringen, ved disse eller lignende ord: Den katolske kirke i Tyskland har siden Kirkens gjenkomst i Norge (1843) hjulpet vår katolske minoritet ved bønn, økonomiske støtte og en lang rekke biskoper, prester og ordenssøstre som har tjenestegjort i Norge. I dag samles hele Kirken i Norge i felles bønn for Kirken i Tyskland, i takknemlighet for deres hjelp. Måtte Den katolske kirke i Tyskland styrkes i troen, befestes i håpet og vokse i kjærligheten.

 2) Blant forbønnene skal følgende eller en lignende forbønn inkluderes. Vi ber for Den katolske kirke i Tyskland, dens hyrder og troende, i takknemlighet for den hjelp og støtte den har gitt Kirken her i Norge. At deres nestekjærlighet må bære rik frukt og aldri glemmes.

Med vennlig hilsen

Msgr. Berislav Grgić

Biskop-prelat av Tromsø

 

Melding fra Tromsø stift