Tidligere katolsk prest, Edvard Dahm Vogt død

Tidligere katolsk prest, Edvard Dahm Vogt døde 10. oktober 2016. Gjennom 1960 og ut på 1970-tallet var pastor Vogt kapellan i St. Paul menighet i Bergen. Han engasjerte seg i ungdommen og underviste også ved St. Paul skole, bl.a. i svømming siden han var gammel norgesmester.

Har var en engasjert og inspirerende mann som hadde mange jern i ilden og trakk ungdom til seg. Mye av det han engasjerte seg i gikk nok over hodet på mange. Men Edvard Vogt var høyt elsket og respektert som et både godhjertet og tenkende menneske med stor personlig integritet. Samtidig kunne hans brede og tydelige engasjement oppleves som utfordrende for andre.

Av alle de ting og virksomheter pastor Vogt tok initiativ til, var Seletun http://www.nmf.no/default.aspx?pageId=31 som han bygde ut og som ble mye benyttet som leirsted for katolsk ungdom. I perioder ble stedet drevet av den katolske ungdomsgruppen og mange tenker med glede tilbake til Seletuntiden. Vi tenker da også på pastor Vogt, «Eddien», med stor varme. For flere av oss ble han et forbilde, med kontraster.

I hans nye situasjon som familiefar og professor så vi ham sjeldnere, men vi kunne regelmessig treffe ham i St. Paul kirke.

Av Gjermund Høgh

 

Les mer om Edvard Dahm Vogt her