Toppverv til biskop Eidsvig

90922fc4-8886-4655-bff3-db79a89a12cd.jpegDen hellige stol har utnevnt biskop Bernt Eidsvig som nytt medlem av Gudstjeneste- og sakramentkongregasjonen.

Biskop Eidsvig blir den eneste fra Norden som får plass i denne sentrale  kongregasjonen i Vatikanet. Kongregasjonens rundt 40 medlemmer er kardinaler, erkebiskoper og biskoper fra hele verden.

Stor glede

- Dette er en stor glede. Jeg ser frem til å ta fatt på dette viktige arbeidet. Liturgien er jo selve kirkens åndedrag, sier biskop Eidsvig i en kommentar.

Kongregasjonens arbeidsområder omfatter blant annet prinsipielle liturgiske spørsmål, mulige forandringer i liturgiske tekster, helgendager og å regulere administreringen av feiringen av sakramentene.

Det mest omfattende arbeidet består i å overprøve og godkjenne oversettelser av liturgiske bøker og tekster til ulike språk, samt nye tekster for land, bispedømmer og ordenssamfunn. Akkurat nå holder kongregasjonen på med godkjenningsprosessen for barnedåpsliturgien på norsk.

«Departement»

En kongregasjon er et «departement» i Vatikanet med et definert ansvarsområde. Medlemmene representerer paven på den måten at når paven dør, går samtlige av. Hver kongregasjon ledes av en prefekt. Den støttes av en rekke fagfolk og en administrasjon med en sekretær i spissen. Sistnevnte er vanligvis en erkebiskop.

Kongregasjonens såkalte kuriekardinaler er bosatt i Roma og møtes regelmessig. De øvrige medlemmene har kirkelige tjenester andre steder i verden, men deltar i kongregasjonens møter når de er i Roma og ved visse andre anledninger.

Fra 1588

Kongregasjonen biskop Eidsvig nå skal ta plass i heter på latin siden 1989 «Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum».

Denne kongregasjonen er en viderefører av Rituskongregasjonen som ble opprettet av pave Sixtus V i 1588, og av Sakramentkongregasjonen (1908-1969).