Tromsø stift kjøper eiendom i Alta

Altaveien 232.png

Eiendommen skal bli menighetshus. Og i vinter blir det forhåpentligvis byggestart på kirken.

St. Mikael menighet omfatter hele Finnmark fylke og har sete i Hammerfest. Vest i fylket har Alta har i de senere år vokst kraftig og blitt Finnmarks klart største by (med over 20 000 innbyggere). Dette medfører et behov for egen  kirke på stedet, og for et par år siden ble inngått avtale med arkitekt Pawel Wlad Kowalski om tegning av kirke med menighetslokale i kjelleren. Kirken ble byggemeldt i juni i fjor. Etter en del runder med kommunen, der særlig spørsmålet om skifer kontra kobber på taket stod sentralt, sendte Tromsø stift søknad og fikk rammetillatelse fra kommunen nå i september. Planen om menighetslokale i kjelleren ble forlatt, og først tenkte man å bygge et eget menighetshus på tomten. Dette ble overflødig da det kom tilbudet om kjøp av naboeiendom med hus.


Siden 2000 eier stiftet et bolighus med tomt, Altaveien 224. I huset er det p.t. innredet et kapell i tillegg til presteboligen. Eiendommen ligger nær Altagård, der Nordpolmisjonen hadde sitt hovedkvarter. På tomten lå den katolske kirkegården fra Nordpolmisjonens tid – helt nedgrodd og uten gravstøtter, men med fem – seks forhøyninger i terrenget. Daværende sogneprest i Hammerfest (nå kapellan med bosted Alta) p. Wojciech Egiert spadde den frem, og har gjort den til et vakkert anlegg. Ved siden av kirkegården, ut mot Altaveien og helt vest på eiendommen vil det bli bygget kirke.

På østsiden av eiendommen, nærmere Altaveien, ligger Altaveien nr. 232 med et hus som tidligere har rommet restaurant og kontorlokaler. I disse dager inngår stiftet avtale om kjøp av denne med tanke på at den skal gjøre tjeneste som menighetssenter istedenfor å bygge noe helt nytt. Bygningen er rommelig og vil etter ombygning gi menigheten alle de lokaler den trenger. Det er ventet at ombyggingen vil ta noe tid, første prioritet er selve kirken. Om alt går bra, kan byggearbeidene på den ta til i vinter.

Meldng fra Tromsø stift/HHØ

Foto: Altaveien 232: fra Google Street view