Bønn for kall: 1. desember: Oblatfedrene (O.M.I.)

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

 

I St. Olav domkirke feires det en egen kallsmesse denne dagen kl 18.00.

Torsdag den 1. desember er det Oblatfedrene (O.M.I.) som inviterer".