SEGL 2016 foreligger!

forsideSEGL600px.jpg BLA I SEGL 2016  |  kr 298  |  St. Olav forlag  |  KJØP 

Årets utgave har hovedtema BARMHJERTIGHET & SÅRBARHET. Vi markerer også at MOR TERESA i år ble helligkåret, hun som av Johannes Paul II ble omtalt som «barmhjertighetens ikon». Se full innholdsfortegnelse under.

SEGL 2016 lanseres mandag den 21. november kl 19.00 i Mariagården, Akersveien 16, Oslo, med et svært spennende program!

Pave Frans utropte kirkeåret som nå går mot slutten, til barmhjertighetens jubelår. Samtidig vil 2016 bli husket som året da Mor Teresa ble helligkåret. Og få ting klinger vel bedre sammen: barmhjertighet og Teresa av Calcutta. Det er derfor naturlig at flere av artiklene i Segl 2016 er viet henne som viet sitt liv til de fattigste av de fattige, mens barmhjertighet er den røde tråden i årets nummer. Dette kommer til syne gjennom kortere og lengre tekster, kunsteksempler og utvalgte sitater fra Jean Vanier.

Ståle J. Kristiansen og Peder K. Solberg, redaktører

SEGL 2016 er nummer fem i rekken av årsskriftet, som tar utgangspunkt i en katolsk humanistisk tenkning. Årsskriftet utgis i samarbeid med Nettverk for katolsk teologi, og årlig bidrar en mengde spennende skribenter – både katolikker og ikke-katolikker – med artikler innenfor sitt interesse- og fagfelt, det være seg kunst, litteratur, teologi, spiritualitet og aktuelle samfunnsspørsmål.

Innhold SEGL 2016

Ståle J. Kristiansen og Peder K. Solberg:
Leder: Pave Frans. Gave og utfordring til Kirken

Barmhjertighet og sårbarhet

Patriark Bartolomeus:
«Seil med dem som seiler»
Bønn fra Lesbos

Pave Frans:
«Befri oss fra ufølsomheten»
Bønn fra Lesbos

Haavar Nilsen OP:
Eit liv i miskunn

Øystein Lund:
«En barmhjertig Gud – til alle tider den samme?»

Pave Frans:
En fattig kirke for de fattige
Utdrag fra Evangelii Gaudium

Vegard B. Wyller:
Eutanasi
Kan drap være barmhjertig?

Kjell Arnold Nyhus:
Jeg elsker den engelen

Sr. Hildegard Koch OP:
«Om Guds barmhjertighet vil jeg synge i evighet»

Leif Gunnar Engedal:
Er du pilegrim?

Tormod Kleiven:
«Bli forlikt med din bror»
Om å tilgi og forsone seg med sin neste og med seg selv

Jeanne Wreden OP:
Barmhjertighetens år – omfatter det dyrene?

Dom Christian de Chergé:
«I Guds ansikt ser jeg ditt ansikt»
Et åndelig testamente

Gunnar Danbolt:
Den barmhjertige samaritan i kunsten

 

Mor Teresa

John Sanness:
«Fredsprisen for 1979 går til Mor Teresa!»
Tildelingsforedrag fra Nobelkomiteens formann

Mor Teresa:
«Vi rører ved Kristi kropp 24 timer i døgnet»
Nobelforedrag 11. desember 1979

Paul Murray OP:
«Gud taler i hjertets stillhet»

Wilfrid Stinissen:
Mor Teresas mørke natt

Anne Samuelsen:
Noe vakkert for Herren

 

Kunst og kultur

Øivind Varkøy:
Poetisk tale

Olav Egil Aune:
«Det andre kaller flaks, kaller jeg velsignelse»
Intervju med Borgny Svalastog

Peder Varkøy:
Orgelimprovisasjon som liturgisk element

Henrik Holm:
Musikk i barmhjertighetens horisont?
Variasjoner over Friedrich Nietzsche

Josef Ottersen:
Menneskelig skjørhet på film:
Skildringer av den falne natur

Liv Benedicte Nielsen:
Anne-Lise Knoff
Erindringer om en kunstner og venn

 

Samfunn

Anne Sender:
«Et ugress som tvinger seg frem»
Om den nye antisemittismen

Pål Veiden:
Godhetstyranniet
Ordet, debatten og den post-faktiske tidsalder

Stian Heggdal:
Kunstig intelligens med rett til å drepe
Soldatdyder og rettferdig krig i en fremtid med autonome droner

 

Teologi og spiritualitet

Katarina Pajchel OP:
Byen - en ørken

Xavier Morales:
Merton og verden

Thomas Arentzen:
Mellom synd og begjær
Den hellige Kassia i den stille uke

Joseph Ratzinger:
Såret av den Skjønnes pil
Korset og troens nye «estetikk»

Heidi Marie Lindekleiv:
Det flerdimensjonale menneske
Om Jean Daniélou

Tracey Rowland:
Kirkekritikk og lojalitet

Ole Chr. M. Kvarme:
Fra barmhjertighetsår til reformasjonens år

 

Historie

Yvonne Maria Werner:
Moder Elisabeth Hesselblad – ett svenskt helgon i takt med tiden

Øystein Morten:
Sankt Nikuls i Eidsborg
Gamle ritualer eller røverhistorier?

Steinar Wiik:
Ordets tjenere
Dominikanerordenen 800 år

Knut W. Ruyter:
Lunkne katolikker øst for Akerselva
St. Halvard skole blir til

 

Ny litteratur

Sigbjørn Olsen Sønnesyn:
Kyrkja i verda

Sigurd Hareide:
I stedet for festtaler

Øyvind Lerø:
Et underbelyst forfatterskap

Anne Bente Hadland OP:
Fra skjebne til design

Morten Erik Stensberg:
Gud i alle ting

Jan Schumacher:
Samsons hår

Olav Egil Aune:
Olavs mange ansikter

Øyvind Iustinus Lone:
Hvordan tale om Gud?

Sr. Anne Bente Hadland OP:
Fra én celle til en annen

Steinar Rivedal Wiik OP:
Magisk minimalisme

Olav Egil Aune:
Når Putin leser og djevelen holder Bibelen

Olav Hovdelien:
Vekker for kristne i Vesten

 

Fra akademia

Sidsel Mæland:
«Hva har vi felles?»

Eskil Skjeldal:
Teologisk etikk hos Løgstrup og Kierkegaard

Peder Varkøy:
Kan en organist improvisere i liturgien?

Zéphyrin Ligopi Linzuwa:
Kampen mot fattigdom som søken etter mening

av Adm — publisert 04.11.2016, sist endret 09.11.2016 - 10:49