OKB vedtar ikke forelegget

Oslo katolske bispedømme (OKB) vedtar ikke statsadvokatens forelegg på 1 million kroner og kommer til å møte i retten sammen med økonomen.

– Selv om OKB erkjenner rot og en uheldig metode, kan vi ikke gå med på at bispedømmet har gjort seg skyldig i grovt bedrageri, sier administrativ leder Lisa Wade.

– Grovt bedrageri innebærer at noen med hensikt har prøvd å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning. Vi mener dette ikke har vært tilfelle. Saken handler om at bispedømmets medarbeidere har prøvd å identifisere de mange katolikkene som er i Norge ved å lete etter katolsk-klingende navn. Det var en lite gjennomtenkt metode som dessverre førte til noen feil, men vi mener ikke det var grovt bedrageri, sier Wade.

Biskop Bernt Eidsvig konkluderte etter en omfattende høringsrunde i bispedømmet. Både et samlet finansråd og presteråd anbefalte biskopen å ikke godta forelegget. Det var ikke praktisk mulig å samle pastoralrådet før fristen gikk ut, men flertallet av rådets medlemmer, som svarte pr e-post, mente det riktige ville være å avvise forelegget og stå sammen med økonomen i straffesaken.

Advokat Erling Lyngtveit fra Hjort advokater overtar som bispedømmets forsvarer i straffesaken. Advokat Anders Brosveet fra Advokatfirmaet Elden er økonomens forsvarer. Saken er foreløpig ikke berammet og kommer neppe opp før om 6–10 måneder.

Dommen i den sivile saken er ventet ca 6. januar 2017.