Utnevnelser skolestyret St. Paul gymnas

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo har den 25. november utnevnt Tom Schjelderup Skare til leder av skolestyret ved St. Paul Gymnas, Bergen. Samme dato har han også utnevnt Dom Alois Brodersen Can.Reg. til nestleder, Ellen Cathrine Greve til medlem og Knut Robberstad til varamedlem i skolestyret.

Alle utnevnelsene har virkning fra 19. oktober 2016 til 31. desember 2017.