Katolsk feltpresttjeneste

k (2).jpg

HØYTIDELIG UNDERSKREVET: Intensjonsavtale mellom Forsvaret og Den katolske kirke om feltpresttjeneste. På bildet foran brigader Alf Petter Bu Hagesæther og biskop Bernt Eidsvig. Bak mgr Torbjørn Olsen og Tor Simen Olberg. FOTO: Kathrine Låver

 

Torsdag 19. januar undertegnet feltprost brigader Alf Petter Bu Hagesæther og biskop Bernt Eidsvig en intensjonsavtale mellom Forsvaret og Kirken om feltpresttjeneste.

Avtalen er en intensjonsavtale mellom Forsvaret ved Feltprestkorpset og Den katolske kirke ved Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift om katolsk feltpresttjeneste. Intensjonsavtalen er fra før av underskrevet av biskop Berislav Grgić i Tromsø.

Forskjelligartet

Etter at Grunnloven ble endret og statskirkeordningen falt bort, har Forsvaret følt behov for å endre noe av grunnlaget for feltpresttjenesten. Dette behovet er blitt forsterket ved at militært personell nå har fått en mye mer forskjelligartet religiøs eller livssynsmessig tilknytning enn tidligere. Samtidig er Forsvaret bevisst personellets behov på disse områdene, særlig fordi man øver på og til dels også deltar i «skarpe» operasjoner. Feltprester har fulgt de væpnede styrker fra uminnelige tider.

Den katolske kirke har lang erfaring med feltpresttjeneste i andre land, og delvis også i Norge. Biskop Eidsvig tjenestegjorde som de fleste norske teologer i Feltprestkorpset omkring 1980, da på Evjemoen. Nå som Den katolske kirke har vokst kraftig i Norge, finnes det også flere katolikker i Forsvaret enn tidligere.

Samarbeid

Intensjonsavtalen peker på hvordan man ryddig kan legge til rette for katolsk feltpresttjeneste i Forsvaret. På den ene side må det for en katolsk prest alltid være klart at hans prestetjeneste står i full avhengighet til Den katolske kirke og de kirkelige myndigheter, spesielt biskopene. På den andre side forutsetter en effektivt fungerende feltpresttjeneste omfattende integrering i Forsvaret. I tillegg vil man være avhengig av nært samarbeid med ikke-katolske kolleger og med lokalt katolsk presteskap. Dertil kommer at det ikke finnes noe overskudd på aktuelle katolske prester i Norge i dag.

Avtalen ser for seg at det bør etableres inntil fire deltidsstillinger i Forsvaret for katolske feltprester. For hver prest ser man for seg at tjenesten begrenses til maksimum 30 dager i året, hvorav 10 dager settes av for behov på kort varsel. Modellen er ikke helt ulik den som gjelder for tjeneste i Heimevernet.

Avtalen er en intensjonsavtale. Endelig avtale må for Forsvarets vedkommende inngås av forsvarssjefen.