Økumenisk vandregudstjeneste 19. januar

økumenisk vandregudstjeneste.pngI anledning bønneuken for kristen enhet arrangeres det vandregudstjeneste i Oslo den 19. januar.

St. Olav domkirkemenighet vil feire gudstjenste sammen med sine nabomenigheter.
Det hele begynner i Trefoldighetskirken kl 18.30 (Akersgata 60) og går videre til St. Olav, Maria bebudelses kirke, St. Edmunds og Margaretakyrkan. Det blir korsang og musikk i alle kirkene. Vandringen avsluttes med kirkekaffe i Margaretakyrkan.

Se arrangementet på St. Olav domkrikemenighets facebookside.