NY BOK: Br. Joel Regnard OCSO og Karl Gervin om Lectio divina

Gervin, Karl & Regnard, Joel OCSO: LectioDivinaForside600px.jpg

LECTIO DIVINA
Langsom, interaktiv bibellesning

St. Olav forlag 2017
ISBN: 978-82-7024-320-4
Format: Heftet
Sider: 116
Pris: kr 198     

BLA I BOKEN!

Lectio divina i denne boken er lesning av bibeltekster - langsomt og interaktivt, for at det skal prege leseren. Dette har vært et karakteristisk trekk ved klosterliv, men denne tilnærmingen til Skriften kan alle ha glede av.

En slik bibellesning har en økumenisk side fordi lectio divina ble til før reformasjonen og motreformasjonen. Den fanger opp moderne bibelvitenskap, men gjør det med sitt eget grep og i en annen hensikt.

Med tradisjonens innsikter møter lectio divina dagens utfordringer.

Karl Gervin er forfatter, kjenner av cisterciensisk historie og spiritualitet og seniorprest i Den norske kirke.

Joel Regnard er cisterciensermunk og ansvarlig i Munkeby Mariakloster.


INNHOLD

Forord ...
Særpreget ...
Grunnlaget ...
Enkle forberedelser ...
Stigen som løfter leseren ...

  • Lesning ...
  • Meditasjon ...
  • Bønn ...
  • Kontemplasjon ...

Noen eksempler ...


- Lectio divina forutsetter ydmykhet. Den gir avkall på en Gud som taler direkte til oss for å si hva vi skal gjøre. Den anerkjenner det menneskelige grunnlaget for teksten, hva vi vet om de historiske omgivelsene og kulturen den er vokst frem av, om forfatteren av teksten og det han har villet si. Derfor er bibelvitenskapene så verdifulle.

- I dag fristes vi stadig til å søke raske og sterke opplevelser. Lectio er å nærme seg Gud langsomt.

Fra boken