Ny priorinne ved Birgittaklosteret

sr_Carmelita.jpgSøster M. Carmelita Lasrado tiltrådde 20. mars 2017 som priorinne ved Birgittaklosteret på Tiller (ved Trondheim).

Hun etterfølger søster M. Patrizia Telese som har ledet klosteret siden 25. juni 2009.

Søster Carmelita er født i Mysore, India i 1966 og avga sine første klosterløfter i 1989 og evige løfter i 1994.

Det er med stor glede Birgittaordenen og søstrene på Tiller ønsker sin nye priorinne velkommen!

Birgittasøstrene