Portugal: Paven helligkårer de to seerbarna i Fátima

Vatikanet, 23.3.2017 (KI/KAP) – Pave Frans vil under sin reise til Fátima i Portugal i mai helligkåre de to salige seerbarna Frans og Hyacinta Marto. Det konsistoriet som er nødvendig for å godkjenne helligkåringene, skal ifølge italienske medier innkalles til påske. Flere andre helligkåringer vil samtidig godkjennes.

Helligkåringen av søsknene Frans (Francisco) og Hyacinta Marto (Jacinta), som døde som barn i 1919 og 1920, vil skje ved en høytidelig messe den 13. mai i Fátima. Dette er hundreårsdagen for Maria-åpenbaringene i 1917. Frans og Hyacinta ble saligkåret i år 2000 av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) Johannes Paul II. Den tredje seeren Lucia dos Santos, som var den eneste av de tre som nådde voksen alder, døde først i 2005 i en alder av 98 år. For henne er en saligkåringsprosess i gang.

Frans Marto ble født den 11. juni 1908 i Aljustrel og døde i en alder av ti år den 4. april 1919 i Fátima. Hyacinta Marto ble født den 11. mars 1910 i Aljustrel og døde i en alder av elleve år den 20. februar 1920 i Lisboa. Deres saligkåring var den første i kirkehistorien av barn som ikke var martyrer.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)