Nye versjoner av appene for smart­telefoner og nett­brett

Den katolske kirke i Norge tilbyr to apper for smart­telefoner og nett­brett. Begge disse appene har nå kommet ut i nye versjoner:

Katolsk«Katolsk» v1.13

Appen «Katolsk» finnes nå i versjon 1.13. Opp­dateringen er en kombina­sjon av utvidelser, feil­rettelser og ordinære opp­dateringer.

I tillegg til tekniske for­bedringer er de følgende punkter med i denne versjonen:

  • Lagt inn indonesisk (Bahasa Indonesia) som et av messens språk
  • Lagt inn beskrivelse av dagen i dag på Kirkeåret
  • Oppdatert oversikten over messesteder på kartet
  • Oppdatert messetekster
  • Oppdatert helgenbiografier

Katekismen«Katekismen» v2.2

Appen «Katekismen» finnes nå i versjon 2.2. Denne opp­dateringen er av rent teknisk art, og inneholder ingen ny funk­sjo­nalitet.

Imidler­tid ble forrige versjon gitt ut for tre år siden, i 2014, og siden den tid har det kommet en rekke nye enheter på markedet, noe som betyr at appen trenger utvidelser blant annet når det gjelder teknisk «motor» og på de grafiske elementene.


Appene er gratis både ved installasjon og i bruk, og kan lastes ned til iPhone/iPad og Android-telefoner. Har du allerede installert appene vil de bli automatisk oppdatert. Per juli 2017 er appene installert på tilsammen 6.600 enheter.

Søk etter appene i Google Play/AppStore, eller last ned her: Android | iOS (iPhone/iPad)

Appene er også tilgjengelig i en vanlig nett­leser. Du trenger altså ikke en smart­telefon. Sjekk ut app.katolsk.no!