Overgrep mot 500 korgutter

En granskningsrapport som ble lagt frem i den tyske byen Regensburg i Bayern tirsdag den 18. juli, konkluderer med at over 500 gutter i byens katolske guttekor, Regensburger Domspatzen, det offisielle koret til Regensburg-katedralen, har vært utsatt for overgrep.

Rapporten på 450 sider, fastslår at flere enn man opprinnelig trodde i det prestisjetunge koret ble utsatt for fysiske overgrep. Rapporten anklager msgr. og domkapellmester Georg Ratzinger, leder for koret fra 1964 til 1994 og bror av pave Benedikt XVI, for å ha vendt det døve øret til påstander om overgrep.

Mulig mørketall

Undersøkelseskommisjonen ble nedsatt av Regensburg katolske bispedømme for to år siden, og arbeidet har vært ledet av den uavhengige advokaten Ulrich Weber. I henhold til Weber avdekker rapporten at tallet på ofre for overgrep er langt høyere enn de første anslagene på 250 barn. Han sier, ifølge Catholic News Agency, at over 500 kormedlemmer har vært utsatt for fysiske overgrep, hvorav 67 for seksuelle overgrep. Mørketallet kan imidlertid være så høyt som 700 gutter.

Anklagene om overgrep ble kjent i 2010. Alle overgrepene skal ha skjedd i perioden 1945 til tidlig på 1990-tallet, de fleste på 1960- og 1970-tallet. Rapporten tallfester antall overgripere til 49, hvorav ni skal ha begått seksuelle overgrep. Gjerningsmennene spenner fra internatdirektører og førskoledirektører til prefekter og vanlig ansatte. På grunn av juridiske foreldelsesfrister, har Weber liten tiltro til at det kommer til å bli reist tiltale mot de skyldige. Nettstedet katolisch.de skriver at handlingene kan forfølges kirkerettslig bare hvis gjerningsmennene på gjerningstidspunktet var prester.

Fysisk straff

Rapporten forteller om overgrep som spenner fra offentlig ydmykelse og latterliggjøring, til fysiske slag og seksuelle overgrep, fra beføling til voldtekt. En stor del av de dokumenterte tilfellene var ørefiker og nekting av mat, en disiplinær avstraffelse som var tillatt i Bayern frem til 1980-tallet.

Mye av den brutale disiplinære linjen tilskrives Johann Meier (1923-1992), prest, tidligere Wehrmachtssoldat og direktør for musikk-internatskolene i Regensburg fra 1953 til 1992.

Lukket øynene

Advokat Weber fortsetter, ifølge Catholic News Agency, å anklage msgr. Georg Ratzinger for å ha unnlatt å ha tatt affære overfor de fysiske avstraffelsene som fant sted og for å ha vært en del av en «fortielseskultur». Weber mener man kan «beskylde ham for å ha sett den andre veien for å unngå å måtte gripe inn.» Weber understreker imidlertid at det ikke kan dokumenteres at msgr. Ratzinger hadde noen kjennskap til seksuelt misbruk.

Ratzinger, som var korets musikalske leder fra 1964 til 1994, har også sagt at han ikke var klar over graden av fysiske overgrep. Ifølge et intervju fra 2010 med Passauer Neue Presse, har Ratzinger sagt at han ikke kjente til graden og omfanget av de fysiske avstraffelsene.

Ber om tilgivelse

«Hadde jeg visst om den voldsomme intensiteten han la i avstraffelsene, ville jeg ha reagert», sa Ratzinger i intervjuet med henblikk på direktør Meier. Ratzinger innrømmer at han kjente til praksisen med ørefiker og selv delte ut slike, og at dette ikke var uvanlig på mange skoler og i mange hjem på den tiden.

Like fullt har mange av ofrene fortalt om en skoletid preget av «frykt, vold og mangel på håp». Ratzinger har offentlig bedt om unnskyldning og beklaget de fysiske avstraffelsene og det misbruket som fant sted i perioden.

«I dag fordømmer vi naturligvis slike handlinger, det gjør jeg også. Samtidig ber jeg samtlige av ofrene om tilgivelse,» sier Ratzinger i intervjuet.

Store feil

Også generalvikar i Regensburg bispedømme, Michael Fuchs, beklager sterkt de overgrep ofrene ble utsatt for, og de mangler og forsømmelser i undersøking av påstander og forhold som fant sted.

-Vi har alle gjort feil, vi har alle lært mye av undersøkelsesarbeidet og vi ser i dag at vi burde ha håndtert dette langt bedre på et tidligere stadium, sier Fuchs i forbindelse med tirsdagens fremleggelse av rapporten.

Den katolske kirke i Regensburg har tilbudt ofrene en erstatning i størrelsesorden fra 60.000 til 250.000 kroner.

Har tatt grep

Ifølge katolisch.de, understreker advokat Weber at bispedømmet Regensburg i dag har gode preventive rutiner og godt utviklede beredskapsplaner i forhold til misbruk og overgrep og varsling av slike forhold. Spesielt med Rudolf Voderholzer, biskop fra 2013, er det kommet inn en høy sensibilitet for denne type tematikk samt opprettet uavhengige instanser som behandler sakene.

Også Johannes-Wilhelm Rörig, spesialist i overgrepsspørsmål for Den tyske Bundesregjeringen, roser bispedømmet Regensburgs opprydningsarbeid og beredskapstiltak de siste årene. Han mener biskop Voderholzers nye vei er «forbilledlig», spesielt i måten bispedømmet nå ivaretar og lytter til ofrene på.