Presteflytting og utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Våpenskjold for biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av OsloBiskop Bernt Eidsvig har foretatt følgende utnevnelser:

P. Michael Nguyen duy Duong er med virkning fra 1. august 2017 utnevnt til ansvarlig for den vietnamesisk sjelesorg i St. Frans menighet i Larvik.

Den 11. juli 2017 ankom p. Elizeusz Ryszard Górski OFM Stavanger for å vikariere for p. Zygmunt Majcher OFM. Han er medlem av fransiskanernes S. Mariae Angelorum-provins (Kraków i Polen) og ble presteviet 14. mai 1994. Den 1. august 2017 utnevnte biskop Bernt I. Eidsvig p. Elizeusz til kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger, med ansvar for polsk sjelesorg.

P. Aleksander Mirosław Piłat OFM skal komme til Norge 1. september 2017. Han er medlem av fransiskanernes S. Hedvig-provins (Wrocław i Polen) og ble presteviet 22. mai 2004. Han styrker fransiskanerkommuniteten i Larvik. I første omgang skal han lære språket og forberede seg til fremtidig arbeid i Norge.

P. Marcin Zych fra bispedømmet Kalisz i Polen skal komme til Norge 1. september 2017. I første omgang skal han lære språket og forberede seg til å yte pastoralt arbeid i St. Paul menighet i Bergen.

P. Anthony Erragudi SVD og p. Piotr Śledź SVD skal komme til Norge 1. september 2017. I første omgang skal de lære seg norsk og forberede seg til å yte pastoralt arbeid i St. Olav menighet i Oslo.

Den 26. august 2017 blir Josef Ottersen viet til diakon. Han skal ha praktikum i St. Svithun menighet i Stavanger etter diakonsvielsen.

Den 26. august 2017 blir Paul Opata viet til diakon. Han skal ha sitt praktikum i St. Olav menighet i Trondheim etter diakonsvielsen.

Se også forflytninger kunngjort tidligere.

av Mats Tande publisert 01.08.2017, sist endret 04.08.2017 - 13:41