Ny versjon av «Katolsk»-appen for smart­telefoner og nett­brett

Den katolske kirke i Norge tilbyr to apper for smart­telefoner og nett­brett. «Katolsk»-appen har nå kommet ut i ny versjon:

Katolsk«Katolsk» v1.14

Dette er en kombina­sjon av utvidelser, feil­rettelser og ordinære opp­dateringer.

I tillegg til tekniske for­bedringer er de følgende punkter de viktigste nyhetene i denne versjonen:

  • Faste ledd og forbønnsforslag i messens tekster
  • Animering av valgt posisjon på kartet

Faste messeledd

Tekstene til messens faste ledd (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei) er nå tilgjengelig med et tastetrykk.

Forbønnsforslag

Nesten hver eneste messe er nå utvidet med ett eller to forbønns­forslag. Selv om disse kun er forslag, og celebranten står fritt til å formulere egne for­bønner, kan forslagene tjene som en inspirasjon i forbindelse med for­beredelsen av en messe. Forbønns­forslagene er dels skrevet av nåværende og tidligere diakoner i Oslo katolske bispedømme, og dels hentet fra Tromsø stifts omfattende utgivelse av nettopp forbønns­forslag (gjengitt i appen med tillatelse).

Animering av valgt punkt på kartet

Hvis du velger et bestemt sted på kartet vil dette indikeres ved at markøren beveger seg.


Alle appene er gratis både ved installasjon og i bruk, og kan lastes ned til iPhone/iPad og Android-telefoner. Har du allerede installert appene vil de bli automatisk oppdatert. 

Søk etter appene i Google Play/AppStore, eller last ned her: Android | iOS (iPhone/iPad)

Appene er også tilgjengelig i en vanlig nett­leser. Du trenger altså ikke en smart­telefon. Sjekk ut app.katolsk.no!