Fra konflikt til fellesskap

Fra konflikt til fellesskap4.jpg

Katolsk.no presenterer i forbindelse med reformasjonsåret 2017, filmene «Fra konflikt til fellesskap – sett med katolske og lutherske øyne» med norske undertekster.

Tenk hvis man kunne reise tilbake i tiden og med egne øyne oppleve kristendommens tilblivelse, kirkens storhetstid og reformasjonens omveltning av den europeiske maktstruktur.

Det kan man naturligvis ikke, men likevel. Det er faktisk det, som Francesco, en ung katolikk, og Nanna, som er en ung lutheraner, eller folkekirkekristen, som det heter i Danmark, setter seg fore når de møtes og finner ut av at de ikke vet så meget om hverandres tro, og de forskjeller og likheter, som det er mellom katolikker og protestanter.

Oppdagelsesreise

Foreningen av Katolske Skoler i Danmark (FAKS) har sammen med Danmarks Kirkelige Mediecenter produsert tre filmer og undervisningsmaterialet «Fra konflikt til fellesskab» i anledning av 500-året for reformasjonen. Materialet består av en bok og tre 30-minutters videoer av samme navn som henvender seg til grunnskolens eldste elever.

I filmene følger vi de to unge, når de begir seg ut på en oppdagelsesreise, som skal lede dem frem til en større forståelse av, hvor deres tro stammer fra, og hvilken betydning det har i nåtiden.

Det er en reise, som bringer oss både til hjertet av Roma og til Wittenberg, men også en reise, som bringer os tettere på, hva troen betyr for unge mennesker i dag.

Filmene er myntet på undervisningen i skolen, men kan også brukes i andre undervisningssammenhenger. De gir en grundig gjennomgang av viktige fagbegreper innenfor kristendommen, presentert av både en katolsk prest og en dansk, luthersk folkekirkeprest.

Undervisningsmaterialet er utkommet høsten 2017.

Se filmene:

Fra konflikt til fellesskap – De første 1500 år

 

Fra konflikt til fellesskap - Reformasjonen

Fra konflikt til fellesskap – Hvor forskjellige er vi egentlig?