P. Marcin Tomasz Pater tilbake til Storfjord

Marcin Tomasz Pater.jpegP. Marcin Tomasz Pater O.Cist, f. 28. april 1979, presteviet 17. mai 2008, fra cistercienserklosteret i Krakow-Nowa Huta, ankom 26. september 2017 klosteret Fjordenes Dronning i Storfjord.

Han har tidligere virket som kapellan i Den hellige families menighet i Storfjord i perioden fra 7. juni 2010 - 30. juni 2012.

Med virkning fra 1. oktober 2017 er han utnevnt til kapellan i Den Hellige Families menighet.

 

 

Melding fra Tromsø stift