Verdensmisjonssøndagen 2017

Søndag 22. oktober feirer vi Misjonssøndag. All kollekt som samles inn går da til Den pavelige misjonsvirksomhet (Missio).

Verdens misjonssøndag.jpgHva er Missio?

Missio er siden 1922 det offisielle organ for Den katolske kirkes virksomhet innen omsorgen for fattige bispedømmer over hele verden, for barn i fattige menigheter, og for prestestudenter i områder der man rår over få midler til deres opphold og utdannelse. Således arbeider Missio for å bygge opp Kirken innefra og derved gjøre den i stand til å være Kirke overalt. Dens indre liv blir i seg selv en forkynnelse av Evangeliet.

Missio finnes nå i omtrent 120 land i verden. I Norden arbeider de på oppdrag fra Den nordiske bispekonferanse.

 

Missios innsamlinger gjør det mulig å plante, gjødsle og vanne lokalkirkene over hele jorden, især i fattige områder, men Gud alene gir vekst (jf 1 Kor 3,6-8). Derfor er bønn for Kirkens menigheter overalt en helt sentral og integrert del av misjonsverkenes virksomhet.

Ved bønn, innsamling og informasjon bevisstgjøres vi på det ansvaret vi som troende og Kirkens barn har for hverandre, slik at vi overalt kan avlegge et troverdig vitnesbyrd om Kristi kjærlighet. Den omsorgen vi viser hverandre uttrykker Guds kjærlighet til oss og til verden – også for oss og for verden. Derfor oppfordrer Missio alle troende til å følge Herrens bud, det budet som utgjør kjernen i misjonen: ”Elsk hverandre, slik jeg har elsket dere. På dette skal andre oppleve at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre” (Joh 13,34–35).

 

Les pavens buskap for årets Misjonssøndag.