Inviterer til lansering av SEGL 2017

 

IMG_9616.jpg

INVITERER: Forlagssjef Kristine Dingstad inviterer til lansering på Mariagården, Akersveien i Oslo, søndag 
19. november kl. 14.00. Du er hjertelig velkommen! 

 

Denne uken kom endelig SEGL 2017 ut i bokhandlere. Nå inviterer St. Olav Forlag deg til lanseringsfest i Mariagården (Akersveien, Oslo). 

 

Dit kommer kommet blant andre Henning Laugerud for å foredra om "Myter om reformasjonen i Norge". – Mange har en forestilling om at reformasjonen i Norge var en fredelig æra. Det var den ikke i det hele tatt, hevder kulturhistorikeren. Laugerud har arbeidet med spørsmålet hvordan den norske reformasjonshistorien ser ut hvis man tar med alle kildene – ikke bare dem som passer inn i den protestantiske seiersfortellingen.

– Gjennom et bokprosjekt hos oss har han funnet frem til mye forskningsmateriale som har vært oversett og bagatellisert, fordi det ikke passer inn i denne seiersfortellingen. Hans foredrag vil synliggjøre en del av historien som forsvinner i mye annen historieskrivning – dels fordi man ikke er interessert i det eller fordi man ikke vil interessere seg for det, fordi det ødelegger historien, forklarer forlagssjef Kristine Dingstad i St. Olav forlag og siterer fra Ragnhild Helena Aadland Høens velskrevne intervju med Laugerud i årets SEGL.

 

Svar til transhumanisme

Årets utgave har som hovedtema «Sant menneske».

– Dette er delvis vårt svar til transhumanismedebatten i våre dager. Vi går ikke her i diskusjon med transhumanister –  vi presenterer ganske enkelt et annet alternativ, nemlig et menneskesyn bygget på en kristen, katolsk antropologi, sier forlagssjefen.

Bodil Sødal, Ådne Njå og Heidi Marie Lindekleiv skal samtale om nettopp det å være "sant menneske" i 2017. Hva betyr det?

– I SEGL-samtalen løfter Heidi Maria Lindekleiv frem begrepet «sant menneske» i samtale med  Sødal, som i flere tiår har bodd sammen med psykisk utviklingshemmede i Mariahuset, og teologen Njå, som blant annet har arbeidet mye med temaer innen skrøpelighetsteologi. Psykisk utviklingshemmede fastholder tydeligere enn mange av oss andre det inkarnatoriske ved sant menneskeliv, har han hevdet i et annet fora. Det er blant annet denne påstanden vi ønsker å få utdypet gjennom samtalen, og vi ser frem til dette møtet, slår Dingstad fast.

 

Cohens mystikk

Som musikalsk innslag har SEGL-teamet i år valgt å løfte frem låter av Leonard Cohen, som musikkprofessor Øivind Varkøy i årets utgave presenterer som «populærkulturens mystiker». «Cohen representerer ikke bare en bristens estetikk, men også en bristens etikk – med gyldighet både i kjærlighet og religionsutøvelse. Den knuste lovsangen eller bønnen er like gyldig som den fullkomne», skriver Varkøy her.

Petter Winther og Peder Varkøy fremfører i denne forbindelse noen utvalgte sanger av legenden Cohen. Når hovedtemaet i år er «sant menneske», passer det ekstra godt å løfte frem en artist som slår fast den evige sannhet om at«There is a crack in everything. That's how the light gets in», avslutter Dingstad.

 

Arrangementet begynner kl. 14.00 søndag 19. november 2017 i Mariagården, Akersveien 16, Oslo. 

 

Du kan lese mer om årets SEGL HER

 

Segl_dump.png