Paven kritiserer "eugenisk" mentalitet i samfunnet

Lørdag 21. oktober holdt pave Frans en kort tale der han lanserte en sterk kritikk av den eugeniske mentaliteten i den moderne kultur. Talen ble holdt i forbindelse med en konferanse om katekese og funksjonshemning ved det pavelige universitetet Urbanianum i Roma. Svaret på den eugeniske tendensen i vårt samfunn må være kjærlighet, sa paven. "Ikke av den falske, fikse og fromme sorten, men en som er sann, konkret og respektfull." Kirken kan ikke være "uten stemme" i sitt forsvar for mennesker med funksjonshemninger, sa paven. Han avsluttet talen med et håp om at de funksjonshemmede selv kan "være kateketer gjennom sitt vitnesbyrd, og å overlevere troen på en virkningsfull måte."

 

Les mer hos Catholic News Agency.