Trygg e-post i OKB

Kommunikasjonsavdelingen og administrasjonen i Oslo katolske bispedømme, OKB, har de siste dagene fått noen henvendelser med spørsmål om de ansattes e-post blir overvåket eller på noen som helst måte blir gjennomgått av arbeidsgiver. Katolsk.no har bedt OKBs IT-sjef Mats Tande om svar.

– Jeg kan forsikre alle om at ansattes e-poster i OKB er trygge. Det er ingen som går inn i noens postkasser, understreker lederen for OKBs IT-avdeling, Mats Tande.

Tilbakeviser

Han tilbakeviser dermed kontant påstander som har versert den siste tiden om at OKBs e-post ikke skulle være sikker.

– Forstår du at spørsmålet stilles?

– Ja, det skjønner jeg, men jeg vil gjerne presisere at det ikke forekommer, og heller aldri har forekommet, noen sniktitting, eller hva man skal kalle det, i e-postkasser eller i andre dokumenter på OKBs system. Dette er noe jeg kan si helt sikkert fordi jeg har administrert @katolsk.no helt siden starten i 1996. Jeg vet også at jeg kan si dette på vegne av mine to kollegaer i IT-avdelingen.

 

Rettssaken

Bakgrunnen for at enkelte har sådd tvil om e-posters sikkerhet, er rettssaken i Oslo tingrett i forrige uke hvor det ble lagt frem en e-postkorrespondanse fra en fellespostkasse.

– Den aktuelle e-posten som ble lagt frem under rettssaken stammer ikke fra en personlig postkasse, men fra bispedømmets felles infopostkasse. Dette er en ikke-personlig postkasse som brukes for å svare på alle mulige slags henvendelser fra media, skoleklasser, menigheter og så videre, og som flere kan lese. Denne postkassen har igjennom årenes løp vært betjent av en rekke personer. Per i dag betjenes den av flere personer, som alle arbeider i kommunikasjonsavdelingen, forklarer Mats Tande.

 

Klare regler

– Problemstillingen rundt arbeidsgivers tilgang til ansattes e-post har vært fremme i flere saker i media de siste årene?

– Ja, det er en viktig problemstilling, og det finnes krystallklare retningslinjer fra Datatilsynet på dette feltet. Det er samtidig slik at ethvert e-postsystem må ha personell med teknisk tilgang til de postkasser som administreres. En slik tilgang i OKB er det bare vi tre ansatte i IT-avdelingen som har. Siden systemet kom i gang i 1996, har det vært en håndfull tilfeller der det har vært nødvendig å reparere noe eller lete etter noe i enkeltpersoners postkasser. Dette har IT-avdelingen kunnet hjelpe til med, men da på forespørsel fra postkassens eier og med tydelig samtykke på forhånd.

 

Uriktig

– Så det er ingen grunn til å bekymre seg?

– Nei, det er det ikke. Jeg er klar over at det forekommer enkelte rykter som hevder at noen hos oss tar seg inn i ansattes e-postkasser. Det er viktig for oss å få frem at dette er grunnleggende uriktig. Vi ville aldri gå med på noe slikt. Det finnes tydelige bestemmelser i lovverket som regulerer når arbeidsgiver i helt spesielle tilfeller kan ta seg inn i ansattes egne postkasser. OKB har også rutiner for avviksmeldinger i vår personvernhåndbok. Vi har per dags dato ikke mottatt noen slike meldinger, sier Mats Tande.

 

 

 

Les mer om medlemssaken og e-postene

 

 

 

Denne saken er oppdatert med to nye lenker 27. mars 2020