Kardinal Arborelius overtok sin titularkirke i Roma

 L1100141.jpg

HISTORIENS GANG: Nordens første kardinal påvei opp mot alteret i Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, som er hans titularkirke. 

  

 ROMA: For første gang talte en nordisk kardinal til sin romerske menighet.

 

Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Det skjedde da kardinal og biskop av Stockholm Anders Arborelius overtok sin titularkirke Santa Maria degli Angeli e dei Martiri med messe på italiensk kl. 18.00 onsdag 6. desember. Kirken er ett av Michelangelos arkitektoniske mesterverk, plassert blant ruinene av keiser Diokletians termer fra 300 e. Kr. Barokk-konstruksjonen fra 1565 er så imponerende i form og materialer, at den var selve statskirken under Kongedømmet Italia (1861–1946).

– Hvorfor ble denne ­– egentlig ganske unordiske kirken, din titularkirke, biskop Anders (hans foretrukne tiltaleform, red. anm.)?

– Fordi den var ledig, ganske enkelt: Da kardinal og biskop William Henry Keeler døde i mars 2017, mistet kirken samtidig sin kardinal, eller Cardinal Protector, som de sier på engelsk. Det passet derfor at jeg overtok Santa Maria degli Angeli. Først syntes jeg den var altfor prangende og staselig for oss som er vant med litt mindre omstendigheter, men etterhvert har vi funnet gode kontaktpunkter, så å si: Det store karitative arbeidet, å ta vare på de små i samfunnet, menighetens økumeniske relasjoner og engasjement, ikke minst til den Russisk-ortodokse kirken. Til slutt: Den svenske pater Ragheed Aziz Ganni ble drept i Irak i 2007. Han døde martyrdøden, og dette er også en kirke for martyrer, forteller kardinalen.

Før ham har blant andre prominente kardinaler som Giovanni Antonio Serbelloni (1565 – 1570), Étienne Le Camus (1691 – 1707) og Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte (1911 – 1915) hatt Santa Maria degli Angeli som sin titular- eller kardinalkirke. Det var 28. juni i år at Arborelius i konsistoriet ble kreert til kardinalprest av sitt nå innviede titularsete.

– Hva betyr det å ha Santa Maria degli Angeli som sin titularkirke?

– Den er et symbolsk uttrykk for at jeg som kardinal også er en del av den lokale kirken her i Roma. Man tildeles et slags åndelig ansvar for en kirke for på den måten å knytte nye og sterkere bånd til i den evige stad. Titularkirken har altså både en symbolsk og praktisk funksjon, dessuten skal man lære menigheten å kjenne og utvikle et pastoralt vennskap til troende også her. Vi hadde igår et meget godt møte med menigheten, der de for eksempel fortalte om sitt store sosiale arbeide, sier biskop Anders.

– Kommer du selv til å holde messer her, eller blir din rolle mindre operativ?

– Det kommer nok til å skje sporadisk, men jeg har ikke et program for det. Nå er det først messen i kveld (onsdag 6. desember) og så virker det som om vi skal ha en ny messe her i april. Vi får se! De er interessert i å besøke oss i Sverige, så her kommer det til å bli skapt nye svensk-italienske relasjoner. Det gleder meg.

 

IMG_5914.jpg

I SENTRUM: – Pave Frans har valgt mange kardinaler fra den geografiske periferien. Det er nettopp for å betone at Den romersk-katolske kirke er en verdenskirke, sier kardinal Arborelius, som foretrekker tiltaleformen biskop Anders. 

 

– Du er den første nordiske kardinal noensinne. Betyr det at du også får et spesielt ansvar for de nordiske land?

– Ikke juridisk eller kanonisk, nei. Men, hva skal vi si ... mentalt og kulturelt vil det nok være slik. Jeg skal jo allerede syvende januar 2018 til Oslo for å feire høymesse. Det ser jeg frem til. Det er en fin anledning, Epifania Domini (Helligtrekongersdag / trettendedagen / Herrens Åpenbaring), å få feire Kristi åpenbaring: Kristus kommer som verdens lys og vi får ta imot ham.

– Har du fått noen konkrete arbeidsoppgaver å utføre som kardinal?

–  Det er et spørsmål som jeg ofte får: ’Betyr dette mer arbeid?’. Svaret så langt er ’nei’. Men det er stor interesse for hva dette betyr, ikke minst i Sverge, så oppmerksomheten er blitt større – og det kan føre til flere oppgaver: møter, intervjuer og deltagelse på arrangementer.

– For du fortsetter som biskop?

– Ja, det er klart. De fleste kardinaler er jo biskoper eller erkebiskoper rundt omkring i verden, og slik er det også for meg. Pave Frans har valgt mange kardinaler fra den geografiske periferien. Det er nettopp for å betone at Den romersk-katolske kirke er en verdenskirke. Slik knyttes Roma og verden tettere og sterkere sammen.    

 – Det er advent. Vi venter på Jesu komme. Har du et budskap til oss i ventetiden?

– Det finnes en større interesse i Verdenskirken for vår situasjon i Nord-Europa. Man ser at det er mulig, selv som en minoritet i et sekularisert miljø, å vokse og utvikle Kirken. Det er samme tendens i Sverige som i Norge: Den skyldes dels innvandring, men også det gode arbeidet som gjøres i menighetene. Vi viser hvordan vi kan leve som et sterkt katolsk fellesskap i et pluralistisk og sekularisert samfunn. Det er viktig å huske på at vi på den måten er betydningsfulle for andre deler av Kirken. Vi får forsøke å sette et godt eksempel som andre kan se til. Det kan gi håp i vanskelige stunder, sier kardinal Anders Arborelius.

 

Flere bilder fra messen

Unknown-1.jpeg 

Foto: Radio Vaticana / Charlotta Smeds

 

Unknown-4.jpeg

Foto: Radio Vaticana / Charlotta Smeds

 

Unknown-5.jpeg

Foto: Radio Vaticana / Charlotta Smeds

 

 

Les mer om kardinal Arborelius HER.

Les mer om Santa Maria degli Angeli e dei Martiri HER

Les pave Frans’ tale ved utnevnelsen av biskop Arborelius til kardinal HER.

Hør også et lyd-intervju med kardinalen