Biskop Bernts fastebudskap 2018

 

Se og hør biskopens fastebudskap

 

 

Kjære brødre og søstre i Kristus,

Fasten har ett mål. Det er ikke at vi skal leve asketisk i 40 dager, at vi skal skrifte, gå oftere i messen, bruke mer tid til bønn og bibellesning, gi mer til de fattige ...

 

Dette er midlene, som gjør oss godt, som vil gjøre oss til bedre medmennesker, og som – fremfor alt – vil bringe oss nærmere Gud. Målet er at vi skal feire påske. Vi skal møte den oppstandne Kristus, ham som Faderen oppvakte fra de døde. Påsken er ikke en historisk fest, det er den også, men den har ikke først og fremst med noe som skjedde for to årtusener siden å gjøre. Påsken er vår fremtid. Herren kaller oss til evig liv. Han er oppstandelsen og livet – vår oppstandelse og vårt liv.

 

"Jeg anbefaler dere varmt å gå i messen så ofte dere kan i fasten for å lytte til Herrens stemme sammen med hans andre disipler."

 

Fastetiden er en velsignelse i seg selv. I evangelietekstene følger vi Jesus på veien til Jerusalem. Han betror sine disipler alt som skal skje der. De reagerer med undring og frykt, men de fortsetter å lytte, de følger ham trofast. Jeg anbefaler dere varmt å gå i messen så ofte dere kan i fasten for å lytte til Herrens stemme sammen med hans andre disipler. Jeg innser at det er få av dere som har anledning til å gå i messen hver dag, men dere kan følge lesningene dag for dag (se katolsk.no, hvor dere også finner Pavens fastebudskap).  

 

"Ondskap og forfengelighet er realiteter som ødelegger talløse menneskers liv."

 

Pave Frans har som få andre sett og tatt til seg menneskenes nød. Jeg oppfordrer dere til å lese hans fastebudskap. Han hjelper oss til å gjennomskue vår egen svakhet for fristelser og våre selviske motiver. Ondskap og forfengelighet er realiteter som ødelegger talløse menneskers liv. Disse krefter gjør kjærligheten kald i oss, skriver han, og henviser til evangeliet. Helt konkret nevner han noe av det de kalde hjerter forårsaker: Jorden og havet forgiftes, flyktninger drukner på vei til det de håpet skulle bli et nytt og mer menneskeverdig liv ...

 

Fasten vekker oss, den gjør oss mer vare for Gud og vår neste, den gjenoppvekker vår vilje til å adlyde Gud – den eneste som kan stille vår sult, skriver han til oss.

 

"Jeg oppfordrer først og fremst Kirkens medlemmer til å begi seg ut på fastetidens vandring med entusiasme, hjulpet av almissegivning, faste og bønn."

 

Jeg oppfordrer først og fremst Kirkens medlemmer til å begi seg ut på fastetidens vandring med entusiasme, hjulpet av almissegivning, faste og bønn. I mange hjerter kan det iblant synes som om kjærligheten slukner, men aldri i Guds hjerte! Han gir oss alltid nye anledninger til å begynne å elske igjen, skriver pave Frans.

 

Jeg slutter meg til vår Hellige Fars oppfordring.

 

 

Deres biskop,

+Bernt Eidsvig

Oslo, askeonsdag 2018.

 

Les også

Czytaj po polsku