Forberedelser til palmesøndag

Forberedelser itl Palmesøndag.jpg

HJELP AV FRIVILLIGE: Over 100 frivillige gjør en innsats i forbindelse med den stille uke, og påsken i  St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Her klippes palmegrener som skal deles ut på palmesøndag. Foto: Kathrine Låver

 

 

Det holdes totalt 89 messer i løpet av den stille uke og påsken bare i St. Olav domkirkemenighet.

– Over 100 frivillige stiller opp, og gjør en innsats for å få alt til å gå rundt i denne travle tiden. Det er jeg veldig takknemlig for, sier p. Pål Bratbak.

Torsdag formiddag er frivillige i St. Olav domkirkemenighet i Oslo i full gang med forberedelser til kommende palmesøndag. De klipper opp "palmegrenene" som skal velsignes og deles ut på palmesøndag.

– Det er ikke så lett å få tak i palmer i Norge, så vi bruker Tuja isteden, sier p. Pål Bratbak.

Palmesøndag begynner med at palmegrenene velsignes. Dette skjer gjerne på et sted utenfor kirken. Så går de troende i prosesjon, med grenene i hendene, ned til kirken for å feire palmesøndagens messe.

 

Prosesjonen skal være vår hyllest til Kristus som konge. Vi følger ham i prestens skikkelse, med grenene i våre hender som vitnesbyrd om vår kjærlighet og troskap.

 

Palmesøndag innleder den stille uke. Navnet knytter seg til evangeliets fortelling om Jesu inntog i Jerusalem, der han ble mottatt med gledesrop (hosianna), og folk strødde palmegrener foran ham på veien (Mark 11, 1-10). På denne dagen feirer Kirken minnet om at Kristus, vår Herre, drog inn i Jerusalem for å fullbyrde sitt påskemysterium.  

– Palmegrenene tar de troende med hjem, og henger de gjerne bak krusifikser, aller andre bilder av hellige. Så tar man de med til askeonsdagens messe neste år, avslutter p. Pål Bratbak.