Guide til kirkeårets høydepunkt: vigilien

 

Påskens hellige triduum, del III

PÅSKEVIGILIEN: Se og hør p. Hallvard Thomas Hole OFM fortelle om tredje dag i Påskens hellige triduum: påskevigilien (påskedag). – Vi blir fornyet som mennesker ved hans oppstandelse, det er det glade budskap, sier p. Hallvard om feiringen av påskevigilien.

 

Hvorfor feirer vi skjærtorsdag, langfredag og påskedag? Å besvare spørsmålet er helt avgjørende, for hele kirkeårets liturgiske liv har påskeliturgien som akse.


Tekst: P. Josef Ottersen

 

PÅSKEVIGILIEN: Herrens oppstandelse William_Blake_-_Christ_Appearing_to_the_Apostles_after_the_Resurrection_-_Google_Art_Project.jpg

OPPSTÅTT: «Kristus viser seg for apostlene etter oppstandelsen.» av William Blake.

  

DETTE SKJEDDE: Jesus ble begravet av Josef, en rådsherre som «selv søkte Guds rike». Øversteprestene ba Pilatus om vakthold og besegling av graven for å unngå bedrageri. Ved soloppgang etter sabbaten kom kvinnene fra Galilea til graven for å salve ham. Stenen var rullet bort og de ble møtt av en engel som fortalte at Jesus er oppstått. I frykt og glede sprang de og fortalte det til disiplene. Peter og Johannes kappløp til den åpne graven, gikk inn og trodde. Senere viste Jesus seg for dem  flere ganger, frem til han ble ta  opp til himmelen.

 

SLIK FEIRER VI DET: Vigilien har tre hoveddeler: lys-seremoni, ordets liturgi, dåpens sakrament og nattverd. Etter mørkets frembrudd samles menig-heten rundt et lite bål utenfor kirken. Presten velsigner ilden, tenner påskelyset og går i prosesjon inn i den mørklagte kirken. Mens alle står med tente lys i hendene, synges påskelovsangen (Exsultet).

Messeboken kaller påskenatt for «alle vigiliers mor» og foreslår ni lesninger fra Det gamle og Det nye testamentet. Tekstene, med sine respektive responsoriesalmer og bønner, minner oss på hvordan Gud har frelst sitt folk og fullbyrdet det i Jesu Kristi død og oppstandelse. Gloria synges mellom GT- og NT-tekstene mens klokkene ringer. Det synges høytidelig Halleluja (for første gang på 40 dager). I dåpsliturgien velsignes dåpsvannet av påskelyset, vi fornyer våre dåpsløfter og folket stenkes med vievann.

Nattverdens liturgi fortsetter med påskeprefasjon og tillegg som spesifikt jubler over «denne hellige natt». Til utsendelsen hører det med et dobbelt halleluja. Etter messen gjenstår bare festen og feiringen.

 

«Fordi Peter er så lik oss, er han vårt beste håp. Veien tilbake til Guds favn går via sorg, håp og respons på nåde.»  

 

BETYDNING FOR OSS: Påskelyset viser Kristi klarhet som lyser opp verdens mørke. Som troende lar vi oss føre av dette lyset fra døden inn til livet. Jesus selv sier at de som skal bli med i den kommende verden «er Guds barn, for de er barn av oppstandelsen» (Luk 20,36). I dåpen sås frøet til det evige liv i oss, men vi må pakke ut nådegavene og kjempe mot ørkenens farer og fristelser før vi når frem til løftets land. Vi trenger påskens berusende glede for å fornye tilliten og håpet om vårt mål. Klarer du å legge av deg frykten og leve som et barn av oppstandelsen?

Fordi Peter er så lik oss, er han vårt beste håp. Veien tilbake til Guds favn går via sorg, håp og respons på nåde. Han er ikke lenger den Peter som synker i bølgene, men den modige pastoren vi møter i hans brev. At Kirken ledes av ham som selv ble oppreist av Guds barmhjertighet, er en forsikring om håpets evangelium for hver av oss.

  
Vigilien i korthet

  • Graven er tom; Jesus er oppstanden!
  • Oppstandelsen feires med høytidelig messe påskenatt.
  • Denne natten tennes påskelyset og dåpsvannet velsignes.
  • Mange steder blir folk døpt i denne messen.
  • Påsketiden varer til pinse.

 

Guide til kirkeårets høydepunkt