Hva er korsveien, og hvordan går vi den?

Jesu bud om å ta opp sitt kors og følge ham (Matt 10, 38; 16, 24) har et helt bokstavelig uttrykk i den kristne skikk, ved at vi går korsveisandakten. Men hva er egentlig korsveien, hvordan gjennomfører vi andakten og hva betyr korsveien for oss i dag? 

Les mer om korsveien

P. Pål Bratbak gir oss svar på disse spørsmålene: