Ny minnedag for jomfru Maria

 

c5373aa2-2b95-4105-a224-023b62222674.jpg

KRISTI MOR: 2. pinsedag vil Kirken fra og med i år feire jomfru Maria, Kirkens mor. Illustrasjon: Maleri av  Lorenzo di Monaco

 

Pave Frans legger til en ny minnedag for Maria, Kirkens mor, i den romerske kalender.

 

Dagen etter pinsedagen, altså på 2. pinsedag eller pinsemandagen, vil Kirken fra og med i år feire jomfru Maria, Kirkens mor.

 

Må forankres

Dagen er blitt innskrevet i Den katolske kirkes universelle kalender, i og med at Den pavelige kongregasjon for gudstjenesteliv og sakramentsforvaltning presenterte et dekret lørdag 3. mars. Kardinal Robert Sarah, kongregasjonens prefekt, uttaler at den nyinnstiftede minnedag for den salige jomfru Maria, Kirkens mor, og den nye feiringen «skal hjelpe oss å minnes at tilveksten i det kristne livet må forankres i Korsets mysterium, i Kristi offer i den Eukaristiske feiringen og i Frelseren og de frelstes mor.»

Kardinal Sarah sa at dekretet fra 11. februar 2018, altså på 160 års-jubileet for den første åpenbaring av Jomfruen i Lourdes, er resultat av en beslutning tatt av pave Frans for å innsette minnedagen i Den alminnelige romerske kalender. Minnedagen vil bli feiret hvert år mandag etter pinsedagen.

 

Guddommelig moderskap

Dekretet speiler Maria-skikkelsens historie i Kirkens liturgiske tradisjon og kirkefedrenes skrifter. Både Den hellige Augustin og Den hellige pave Leo den Store reflekterte over jomfru Marias betydning i Kristi mysterium.

«Faktum er at St.  Augustin sier at Maria er mor til Kristi lemmer, fordi hun samarbeidet med kjærlighet for at de troende skulle gjenfødes i Kirken, mens Leo den Store sier at hodets fødsel også er legemets fødsel, hvilket tyder på at Maria både er mor til Kristus, Guds sønn og mor til hans mystiske legemes lemmer, som er Kirken.»

Ifølge dekretet, er disse tankene et resultat av Marias «guddommelige moderskap og kommer fra hennes intime forening i Forløserens arbeide.»

Skriften, sier dekretet, viser Maria ved korsets fot (Joh 19:25). Der ble hun Kirkens mor da hun «aksepterte sin Sønns kjærlighet og hilste alle mennesker velkommen i den elskede disippelens person som sønner og døtre for å bli gjenfødt til evig liv.»

 

«Maria, Kirkens mor»

Kardinal Sarah sa at den nye minnedagen er et resultat av en «modningsprosess av den liturgiske venerasjon av jomfru Maria som følge av en bedre forståelse av hennes tilstedeværelse» i Kristi og Kirkens mysterium, slik som forklart i kapittel syv i Andre Vatikankonsils «Lumen gentium.»

Tittelen som Kirkens mor, sa han, ble overdratt Maria av pave Paul VI i november 1964. Da erklærte pave Paul VI den salige jomfru Maria som Kirkens mor og besluttet at hun skulle hedres og tiltales av alle kristne med denne tittel. Senere innførte Kirken en votivmesse i det romerske missalet under jubileumsåret 1975 til ære for salige jomfru Maria, Kirkens mor.

 

Uadskillelig

«Kristne menneskers følelse gjennom to tusens års historie», sa kardinal Sarah, «har dyrket det bånd som uadskillelig binder Kristi disipler sammen med deres velsignede mor på forskjellige måter.»

Han sa at Polen og Argentina allerede har innført feiringen i sine liturgiske kalendre mandag etter pinse med godkjennelse fra Vatikanet. Minnedagen feires også, bemerket han, i Peterskirken og i visse religiøse ordener og kongregasjoner.

Ifølge kardinal Sarah, er forbindelsen mellom pinsedagen og Marias moderlige omsorg tydelig. Han sa at hvis Apostlenes gjerninger kapitel 1, vers 12 – 14 og 1. Mosebok kapitel 3, vers 9 –15, 20, leses i lys av en typologi om den nye Eva, viser de, at Maria ble «mor til alt levende» ved foten av Jesu Kors, hennes sønn.

 

Mysteriet

Han sa at pave Frans’ beslutning tar hensyn til «betydningen av mysteriet om Marias åndelige moderskap, som ventende på Åndens åpenbaring i pinsen, aldri har opphørt med å ta seg moderlig av pilegrimskirken på jorden».

Håpet er, konkluderte kardinal Sarah, at feiringen av Maria som Kirkens Mor «vil minne alle Kristi disipler på at hvis vi vil vokse og bli fylt med Guds kjærlighet, er det nødvendig å fundere våre liv på tre store virkeligheter: Korset, Eukaristien og Guds Mor.»

Med det foreliggende dekretet innfører pave Frans feiringen i Den universelle kirkes liturgi. Kongregasjonen for gudstjenesteliv og sakramentsforvaltning har skrevet dekretet og publisert de offisielle liturgiske tekstene på latin. Oversettelsene skal gjøres av de lokale bispekonferansene før de blir bekreftet av Kongregasjonen.

Den liturgiske minnedagen «B. Mariæ Virginis, Ecclesiæ Matris» vil bli feiret dagen etter pinsedag, pinsemandagen, som i år faller på den 21. mai.