Flere ledige vikariater ved St. Paul gymnas

 
69_31f120853606bb9e8fe26297d5f74ed4.png
 
St. Paul gymnas er en katolsk videregående skole med plass til 270 elever. Vi tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram. Skolen har tre klasser på hvert årstrinn. St. Paul gymnas er en katolsk skole som bygger på den tro og livsoppfatning som kommer til uttrykk gjennom Bibelen og Kirkens tradisjon. For mer informasjon, se: stpaulgymnas.no
 
 

 

 

Flere ledige vikariater

St. Paul Gymnas har en rekke ledige vikariater som lærer for skoleåret 2018/2019. Kandidaten må ha godkjent lærerutdanning og relevant undervisningskompetanse i fag som det søkes vikar for.

 

Ledige vikariater:
 • Geofag 28,23 %
 • Geografi 30, 6 % (tre klasser, kan deles i tre)
 • Naturfag 35,46 % ( to klasser, kan deles i to)
 • Engelsk 53,34 % ( to klasser, kan deles i to)
 • Norsk 24,01 %
 • Matematikk 54,9 % ( to klasser, kan deles i to)
 • Tysk 42,98 %

Søkerne kan selv søke om flere av stillingene, og dele opp stillingene slik som skissert over. Søkerne må presisere i søknaden hva de søker om.

Kandidaten må ha god kjennskap til skolens katolsk profil og arbeide for å fremme denne. Videre må kandidaten ha et elevsyn som samsvarer med skolens og den katolske kirkes syn på mennesket og utdanning.
 
Søknadsinformasjon;
 • Søknadsfrist er 21. mai
 • Tiltredelse 1. august
 • Søkeren må beherske norsk både skriftlig og muntlig på et høyt nivå for å bli tatt i betraktning
 • Søkeren må ha praktisk-pedagogisk utdanning
 • Søknaden sendes på e-post til gymnas@stpaulgymnas.no
 • Vi tilbyr lønnsplassering i offentlig regulativ etter avtale. Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse.

 

Du finner mer informasjon om stillingene ved å klikke HER.  


For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med ass. rektor Gro Bjørgaas, tlf. 55628040.