Merkel på Katolikkdagene: – Kritisk for internasjonalt samarbeid

 

Se hele debatten her:

STÅ OPP FOR SAMARBEID: – Historisk lærdom må stadig holdes vedlike, sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel i den utenrikspolitiske debatten under de tyske Katolikkdagene. 

 

Tysklands forbundskansler Angela Merkel oppfordret tyske katolikker til å stå opp for et fortsatt sterkt internasjonalt samarbeid under Katolikkdagene i byen Münster i helgen.

– Det er viktig fordi internasjonalt samarbeid og multilateralismen for tiden befinner seg i en krise, sa Merkel til de rundt 4000 tilhørerne som var kommet for å høre henne diskutere internasjonalt samarbeid med Vatikanets representant, kardinal Peter Turkson.

 

Dårlig nytt

– Hvis vi ikke klarer å få til felles internasjonale ordninger, men at hver og en stat gjør som den vil, så er det dårlig nytt for verden, sa Merkel, ifølge nyhetsbyrået Kathpress.

De tyske Katolikkdagene i Münster satte i år besøksrekord. Over 90 000 deltok på ulike arrangementer i dagene 9. til 13. mai. Mange var kommet for å høre diskusjonen mellom den tyske regjeringssjefen og kardinal Turkson.

 

Felles løft

Merkel dro linjen tilbake til tiden etter den andre verdenskrig hvor det internasjonale fellesskapet var i stand til utrolige fellesløft. Hun viste til opprettelsen av FN og Menneskerettighetserklæringen.

– På den tiden var verden inne i en meget følsom periode. De som opplevde andre verdenskrigs ulike faser, vil ikke være blant oss veldig mye lenger. Da vil spørsmålet om menneskeheten virkelig har lært noe av historien, trenge seg på oss med fornyet styrke. Historisk lærdom må stadig holdes vedlike, oppfordret kansleren

 
Utenfor døren

Europa er ikke sterkt nok til å være den eneste fredsmakten i verden, understreket Merkel.

– Det er viktig at vi ikke blir motløse som følge av økende antall konflikter i verden. Jeg skjønner at det kan være en fare for det med tanke på de bildene vi ser hver dag av mennesker hvis verdighet trampes i hjel. Mange konflikter utspiller seg imidlertid ikke langt borte, men rett utenfor vår stuedør, sa hun.

USAs beslutning om å trekke seg ut av atomavtalen med Iran og gjeninnføre sanksjoner, uroer Merkel. Denne avgjørelsen er det bare å beklage stort, sa hun og innrømmet at det i forhandlingene med Iran reises svært kompliserte spørsmål. Men ikke desto mindre mente Merkel det ikke var riktig med en ensidig opphevelse av en avtale som FNs sikkerhetsråd er gått inn for.

– Det skader tilliten til den internasjonale verdensordningen, mente Merkel.

 

Beklaget

Kardinal Peter Turkson beklaget under diskusjonen at USAs beslutning har skadet forholdet til Europa. De europeiske landene har likevel en mulighet hvis de går inn for dialog, fremhevet han.

– Fred oppnås ikke med våpen, bare gjennom dialog, sa kardinal Turkson.

 

Humanitet

Thomas Sternberg, lederen av De tyske katolikkers sentralkomité,  påpekte at det for demokratiske politikere og engasjerte kristne ikke kan finnes andre grunnsetninger enn å arbeide for fred.

– Merkel har igjen gjort det tydelig for oss at flyktningspørsmålet ikke er et politisk problem som alle andre, men at spørsmålet går rett inn i graden av vår medmenneskelighet og humanitet, sa Sternberg.