Pave Frans: Det er ikke en synd å kritisere paven

Pave Frans taler til Den italienske bispekonferansens plenumsmøte (Getty Images)

Roma, 22. mai 2018 (KI/Catholic Herald) – Da pave Frans åpnet Den italienske bispekonferansens plenumsmøte, ba han Italias biskoper om å snakke åpent om deres anliggender. Han oppmuntret biskopene til å «snakke åpent» og ba dem innstendig om å gi ham «alle beskjeder og fortelle om alle deres anliggender og kritikk – det er ikke en synd å kritisere paven her, ja, ikke en synd – og inspirasjoner som dere bærer i deres hjerter».

Paven avslørte tre «bekymringer» i sin tale, nemlig nedgangen i antall kall, økonomiske skandaler og reduksjonen og sammenslåing av bispedømmer. Han sa at han var spesielt opptatt av «blødningen» av kall til prestedømmet og ordenslivet i Italia, og han la til at «bare Gud vet» hvor mange seminarer og klostre som må stenge.

Han la skylden på faktorer som demografiske endringer, skandaler i Kirken og et «pengenes diktatur» som fraråder unge mennesker å inngå livslange forpliktelser. Italia erfarer en «kallskrise» i en region som en gang var verdens største kilde til misjonærer, men som nå gikk inn i en «kallsmessig sterilitet».

«Dette er mine anliggender», konkluderte paven. «De er punkter for refleksjon».

Catholic Herald / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)