Caritas søker Spesialrådgiver Sahel

Caritas logo large.png

Caritas Norge arbeider med utviklings-, nødhjelps- og fredsprogram internasjonalt, samt med integreringsarbeid og sosiale tiltak i Norge. Vi er del av det internasjonale Caritas-nettverket som har 165 medlemsorganisasjoner og etablerte organisasjonsstrukturer i 200 land og territorier. Caritas Norge har foruten sitt arbeid i Norge engasjement i 17 land.

For mer informasjon; www.caritas.no

 

Nå søker Caritas Norge spesialrådgiver Sahel

Representanten vil ha ansvar for utvikling og gjennomføring av Caritas Norges strategi i området. Dette innebærer også ansvar for pågående prosjekter i regionen, samt utvikling av nye prosjekter sammen med partnere. Dette vil være prosjekter innenfor både langsiktig utvikling og nødhjelp. Ansvar for søknadsskriving, budsjett og rapportering. Tett oppfølging av partnere, spesielt innen oppbygging av lokal nødhjelpsrespons og kapasitet.

Ansvarsområder:
• Utvikling og gjennomføring av Caritas’ strategi for Sahel
• Monitorering, evaluering og oppfølging av pågående prosjekter
• Utvikling av nye nødhjelps og bistandsprosjekter
• Tett oppfølging og kapasitetsbygging av partner
• Representasjon og koordinering mot donorer, FN og andre organisasjoner
• Budsjett og rapporteringsansvar
• Holde seg oppdatert på det generelle nyhetsbildet i Sahel og særlig forhold som angår våre målgrupper.

 Det kreves:
• Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskap/internasjonal utvikling og/eller matsikkerhet.
• Minst 10 års erfaring fra langsiktig bistand og/eller nødhjelp
• Minst 5 års erfaring fra arbeid i komplekse og ustabile områder
• Dokumenterbare kunnskaper innen programplanlegging, formulering av søknader og prosjekter
• Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og fransk
• Kompetanse innen Logical Framework Approach, resultatstyring og monitorering

Personlige egenskaper: 
• Gode samarbeidsevner
• Selvgående og selvstendig, evne til strategisk tenkning
• Erfaring i å håndtere vanskelige sikkerhetssituasjoner
• Tilpasningsdyktig og med evne til å sette seg inn i og arbeide med respekt og forståelse for andre kulturer

Vi tilbyr:
• Kontraktsperiode: 12 måneder
• Lønn og pensjonsordning i henhold til Caritas’ retningslinjer 
• Tjenestested: Bamako, Mali, med hyppige reiser til andre deler av Mali og Niger.
• Mali er «non family duty station», med bolig av moderat standard.

 

For mer informasjon om stillingen kontakt: 

Utenlandsleder Sørheim Marit

Mobil: 900 67 826

Søknadsfrist: 20. juni 2018

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.