Nye tall: 1,3 milliarder katolikker

 

tcda7420.jpg

VI BLIR FLERE: Antallet katolikker i verden er stadig økende. I 2016 var det 1,299 milliarder døpte katolikker på kloden. Foto: Osservatore Romano / REUTERS  

 

 

Pope Francis is seen during the holy mass in Villavicencio, Colombia September 8, 2017. Osservatore Romano/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES.

 

 

Vatikanet offentliggjorde onsdag den 13. juni Den pavelige årboken for 2018 (Annuario Pontificio) og Kirkens statistiske årbok for 2016. Totalt økte antall døpte i verden med 1,1 prosent. Antall ordensfolk og seminarister gikk ned.

 
Tekst: katolsk.no

 

Som verdenskirke og globalt trossamfunn øker fremdeles antall katolikker på kloden årlig, selv om veksten er lavere sammenlignet med tidligere år, ifølge nyhetsbyrået kathpress.

 

Afrika først

Verdensdelen med den største økningen av antall døpte i perioden 2010 til 2016 er Afrika, mens antall katolikker i Europa går noe ned. Opplysningene om dette finnes både i Den pavelige årboken for 2018, som først og fremst inneholder navn på biskoper og bispedømmer, og i Annuarium Statisticum Ecclesiae (med statistikk for året 2016).

I 2015 var det 1,285 milliarder døpte katolikker på kloden, ett år senere var det 1,299 milliarder, altså en økning på 1,1 prosent. I samme periode økte verdens samlede befolkning mer enn samlet antall katolikker. Derfor sank prosentvis antall medlemmer i Den katolske kirke fra 2015 (17,73 prosent av jordens befolkning) til 2016 (17,67 prosent).

Afrika har de desidert høyeste tallene, ifølge kathpress. Der økte antall katolikker i perioden 2010 – 2016 fra 185 til 228 millioner, hvilket tilsier en økning på 23 prosent.

 
Stabile

Rundt en femtedel av verdens katolikker bor i Europa, 277 millioner. I vår verdensdel er tallene noenlunde stabile, om enn med en liten nedgang. Brasil er det landet med flest katolikker, rundt 100 millioner.

Den største mangelen på prester – regnet ut fra antall katolikker per prest – finner vi i Latin-Amerika. Der går det 7 200 katolikker på hver prest. I Europa er tallet 1 600, mens forholdstallene i Afrika er 1:5000 og i Asia 1:2200.

De minste bispedømmene er i Europa. Her må en biskop i snitt reise rundt på 13 000 kvadratkilometer, mens området i Oseania (Australia med mer) er på mer enn 105 000 kvadratkilometer.

 
Diakoner

Den største økning i tall på kall finner vi blant permanente diakoner, som årlig har økt med nærmere 2,7 prosent. Men tallet på diakoner, 46 312 på verdensbasis, utgjør bare en drøy tidel av antall prester. De fleste nye diakonene kom i Asia og i Latin-Amerika.

Økningen i antall prester var noe lavere. Fra 2010 til 2016 var økningen på 0,7 prosent, til rundt 415 000 prester. I 2014 kom en marginal tilbakegang, først og fremst på grunn av nedgang i antall ordensprester.

 

Færre søstre

Over hele verden har tallet på ordenssøstre gått ned, fra 722 000 til 659 000. Likevel er det 60 prosent flere søstre enn prester.

Etter at tallet på prestekandidater hadde steget mellom årene 2010 og 2012, sank det senere til totalt 3 891. USA hadde i 2016 færrest kall (5,13 seminarister per 100 000 katolikker), etterfulgt av Europa (6,17 per 100 000 katolikker).

I Afrika derimot steg antall seminarister betraktelig fra 2010 til 2016, men med store nasjonale forskjeller. Madagaskar kunne notere en økning på 65 prosent, mens Kenya hadde en nedgang på 13 prosent. (Kathpress).