St. Paul gymnas: Fikk politikerne med på ambisiøse planer

 

 

 

IMG_30572.jpg

Tirsdag denne uken ble det klart: Et flertall av politikerne i Utvalg for opplæring og helse i Hordaland fylkeskommune vil innvilge St. Paul gymnas’ søknad om å tilby idrettslinje.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen 
Foto: Kristin Addington Nordtveit
 

– Vi er svært glade for vedtaket i Hordaland fylkeskommune. Skolen ser det som er anerkjennelse for det arbeidet vi har gjort, og at det er behov for mangfold i den videregående skolen. Det er ikke så ofte at dagens politiske sammensetning i fylket er positive til utvidelse hos friskolene. Det gir oss både motivasjon og inspirasjon til å arbeide videre med planene våre, sier Petter Gjessing, gymnasets rektor.

Saken skal opp i Fylkesutvalget 20. juni, deretter skal Utdanningsdirektoratet komme med en uttalelse før Kunnskapsdepartementet tar den endelige avgjørelsen. Dersom konklusjonen fortsatt er «ja», betyr det en økning av elevtallet ved St. Paul gymnas fra dagens 270 til 416.

Det betyr ikke at skolen blir mindre katolsk, forsikrer rektor Gjessing:

– St. Paul gymnas vil fortsatt ha en tydelig katolsk profil. Med over 400 elever vil vi få en større tyngde, både som skole og som katolsk utdanningsinstitusjon. Alle elevene ved skolen vil ha katolsk kristendom som fag, dog med noe ulikt timetall. Alle må også delta i våre liturgiske aktiviteter.

Et bredere studietilbud med flere elever vil kunne gjøre gymnaset mer robust, slik at det tåler de årlige svingningene i søkertall bedre.

– Flere elevplasser gjør at vi rekker ut til flere elever, særlig katolske elever, men også andre som vil ha hva en katolsk skole kan bidra med. Det er    også et ønske at flere katolikker som har lærerutdanning, kan se det som et kall, og del av deres legmannsapostolat, å tjene Kirken og samfunnet nettopp ved å gjøre tjeneste ved en katolsk skole, sier Gjermund Høgh, skoleråd i Oslo katolske bispedømme

 

Dele katolske verdier med flere

St. Paul gymnas’ studiespesialiserende utdanningsprogram gir generell studiekompetanse, med valgmuligheter innen realfag og de klassiske kulturfagene (som historie, filosofi og latin).

Skolen har søkt om å etablere idrettslinje, fordi de mener at det er behov for flere elevplasser med mer fysisk aktivitet på timeplanen:  

– I 2017 var laveste inntakssum på idrettsfag i Hordaland 4.0. Vi mener at det ikke bør være slik at en må være flink i teorifag for å kunne gå på idrettslinje. Det må rett og slett finnes gode studiemuligheter for dem som er flinke i idrett, men ikke så teoristerke, sier Gjessing.

Han fremhever at katolske skoler har en lang tradisjon for å legge til rette for dem som ikke når opp i det offentlige systemet.

­– En annen begrunnelse for idrettslinje er at vi vil tilby elever som ønsker en verdibasert videregående utdanning, noe annet enn kun et studiespesialiserende program. Vi har også fått positivt vedtak fra fylket om å kunne tilby påbygning for yrkesfagelever. Det betyr at elver som tar yrkesfag, nå får mulighet til å bygge på den yrkesfaglige utdanningen, sin slik at de får studiekompetanse, på et katolsk gymnas. Vi har mange katolske ungdommer som tar yrkesfag, som nå også får mulighet til å få en verdibasert videregående utdanning, sier en engasjert rektor Gjessing.

 

Bygge ny idrettshall

Hvis man skal ha idrettslinje, må man også tilby egnede fasiliteter for fysisk aktivitet. Derfor planlegger St. Paul gymnas å bygge ny idrettshall på egen tomt, rett ved skolebygningen fra 1937. Den huset tidligere Hospitalet Florida som ble drevet av St. Franciskus-søstrene, og ble totalrenovert og modernisert i 2014.  

– Vi er nesten i mål med en mulighetsanalyse for idrettshall. Den er planlagt på Florida, mellom dagens bygg og bybanen. Den skal inneholde en selve idrettshallen, pluss noen klasserom og styrkerom/treningsrom. Finansieringen er ennå ikke på plass. Skolen må nok finansiere det meste selv gjennom låneopptak. Vi håper på gaver fra gode venner av gymnaset og tippemidler, sier rektor Gjessing.

Skoleråd Høgh bekrefter at finansieringen av bygget primært vil skje gjennom låneopptak. Han legger til at skolen per idag leier idrettshall, noe som koster oppmot 500 000 kr per år.

– En egen hall gjør at vi kan kutte disse kostnadene, sier Høgh.  

Han presiserer at låneopptak med pant i de eiendommer skolen benytter, må godkjennes av bispedømmet.

– Den godkjenningen kommer ikke uten en troverdig finansieringsplan, sier skoleråden.

 

Herrens velvilje

Norconsult har allerede laget foreløpige skisser til hvordan St. Paul gymnas’ visjon kan materialisere seg i en elegant bueformet gymsal syd for dagens skolebygning.

– Det som gjenstår før vi kan sette spaden i jorden er godkjennelse fra Utdanningsdirektoratet, ferdigstilling av tegninger, godkjenning fra Bygningsetaten og Byantikvaren.

Florida sykehus, eller St. Franciskus Hospital, er tegnet av Ole Landmark. Bygningen regnes som et av Bergens viktigste nyklassisistiske monumentale anlegg. Byantikvarens vurderinger blir derfor en sentral del av det videre plan- og bygningsprosjektet.

– Det er naturlig å starte i leide lokaler, drive der ett til to år før nybygget er tenkt ferdigstilt. Da vil vi også kjenne til om det er elevgrunnlag for den nye idrettslinjen, forteller rektor.

Skoleråd Høgh legger til:

– Vi får ikke til noe av dette uten Herrens velvilje, men vi må ville litt og svette litt selv også. Og vi må ha mot til søke etter løsninger hvor svarene fortsatt ligger i fremtiden. Det er grunn til å minne om én av våre fremste skolesalmer: «Alltid freidig når du går», det gjelder også her.