Kallsmesse 6. september Lunden kloster

Dominikanerinnene på Lunden.jpg

BØNN FOR KALL: Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

Torsdag 6. september kl. 18.00 feirer fr. Arne Fjeld O.P. kallsmesse i Lunden kloster.
Messen etterfølges av vesper og deretter kirkekaffe. 
Velkommen!