Prester har begått overgrep i Pennsylvania

ta9b1630.jpg

OVERGREP: En granskning viser at over 300 prester har begått overgrep i Pennsylvanias katolske menigheter i USA. Foto: REUTERS/Carlos Barria/NTB Scanpix

 

Les hele granskningsrapporten

 

Over 300 katolske prester har siden slutten av 1940-tallet begått overgrep mot over 1.000 barn i katolske menigheter i Pennsylvania i USA, viser en omfattende gransking.

Det faktiske antall ofre siden 1947 er trolig flere tusen barn, ifølge den 1.356 sider lange rapporten som en storjury i delstaten offentliggjorde tirsdag.

Rapporten slår også fast at kirkeledere aktivt og systematisk dekket over overgrepene begått mot barn i delstatens katolske menigheter. De fleste av dem var gutter, men også jenter har blitt misbrukt, ifølge rapporten. Granskingen omfatter seks av Pennsylvanias åtte katolske bispedømmer. Rapporten er resultat av den mest omfattende etterforskningen amerikanske myndigheter har gjennomført av påstander om seksuelle overgrep mot barn i den katolske kirke.

 

Arkiverte overgrepene

– Det ble gjort et avansert arbeid med å dekke over sakene. Og samtidig førte kirkens lederskap på sjokkerende vis arkiver om misbruket og dekkoperasjonene, fortalte Josh Shapiro, lederen for Pennsylvanias påtalemyndighet, på en pressekonferanse i Harrisburg tirsdag.

– Disse dokumentene fra bispedømmenes egne «hemmelige arkiver» utgjorde ryggraden i denne etterforskningen, sier Shapiro om den to år lange granskingen.

Storjuryen har blant annet konkludert med at en rekke katolske biskoper og andre kirkeledere har forsøkt å skjerme kirken ved å la være å anmelde overgrepene. Flere av prestene ble sendt til såkalte behandlingssentre som skulle «rense» dem, noe som igjen «tillot hundrevis av gjerningsmenn å returnere til tjeneste».

Det har også kommet fram at både politiet og påtalemyndigheten unnlot å følge opp saker de fikk rede på, på grunn av respekt for kirken.

 

Foreldet

Etterforskerne har klart å identifisere over 1.000 ofre for de seksuelle overgrepene og slår fast at det kan rettes troverdige anklager mot over 300 prester. Nesten alle av sakene er imidlertid foreldet, og det kan derfor ikke opprettes siktelser og tiltalter. Samtidig av prestene er døde, mens andre ikke lenger er praktiserende.

– Tanken på at disse forbrytelsene vil gå ustraffet hen gjør oss uvel, heter det fra storjuryen. Det er foretatt grundig etterforskning av alle de mistenkte, men kun to av prestene har så langt blitt siktet. En av disse har i ettertid tilstått.

Storjuryen har gransket anklager i bispedømmer som omfatter over halvparten av Pennsylvanias 3,2 millioner katolikker. Rapportens funn minner om tidligere avsløringer, avsløringer som er kommer fram i en rekke andre granskinger av overgrep i kirker i USA.

(©NTB og Washington Post)