Appell til de troende i Norden

logo bispekonferansen.jpg

 

Kjære søstre og brødre!

Pave Frans har i sitt «Brev til Guds folk» av 20. august 2018 oppfordret de troende til botsgang og bønn for Kirken, som for tiden befinner seg i en svært vanskelig situasjon. Seksuelt misbruk, maktmisbruk og intern strid på høyt nivå formørker hele Kirkens ansikt, Den hellige ånds brud. Også Den hellige far er i den siste tiden blitt angrepet personlig på uhørt vis.

Vi, de nordiske katolske biskoper, oppfordrer alle våre troende til å be for Kirken og Den hellige far. Vi takker Gud for alle prester og ordensfolk som lever sine kall i full hengivenhet, og vi ber for at de med trofasthet oppfyller sin tjeneste.

La oss be for Den hellige far om at Gud gir ham den nådegave å bedømme ånder, og om mot og kraft til å lede og veilede Kirken gjennom denne vanskelige tiden.

Vi inviterer alle troende til å faste sammen med oss fredag den 5. oktober 2018, og til å vie rosenkransfesten søndag den 7. oktober til forbønn for Kirken og Den hellige far, og at vi sammen ber Guds mor om hennes spesielle hjelp og støtte.

Må fasten og bønnen åpne for at vi tar denne verdens smerte og urett inn over oss og at vi vekker sulten og tørsten etter rettferdighet. 

 

                                                                                    Szczecin, den 5. september 2018

 

+ Biskop Czeslaw Kozon, København

+ Kardinal Anders Arborelius, OCD, Stockholm

+ Biskop Bernt Eidsvig, Can.Reg, Oslo og apostolisk administrator av Trondheim

+ Biskop Teemu Sippo, SCJ, Helsinki

+ Biskop David Tencer, OFMCap, Reykjavik

+ Biskop prelat Berislav Grgic, Tromsø

+ Biskop Peter Bürcher, Biskop em. Reykjavik

 

 

Les på polsk