St. Svithun menighet søker kordirigent

St. Svithun menighet i Stavanger er en av Norges største katolske menigheter med over 15 000 medlemmer med 112 nasjonaliteter. Sognet omfatter midte og søndre Rogaland, med messer også i Egersund (nærmeste katolske menigheter er i Haugesund og Kristiansand). Vi har om lag 10 søndagsmesser og 3 000 besøkende hver helg. I tillegg er det daglig aktiviteter med ulike grupper, katekese og kurs. Det er en ung og levende menighet med et par hundre frivillige. Staben består av sogneprest, fire kapellaner, to sekretærer, katekesekoordinator, barne- og ungdomsarbeider, organist og vaktmester. 

Adresse  St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger | stavanger.katolsk.no | stavanger@katolsk.no | Telefon 51517020

 

Vi leter etter vår nye kordirigent i 50 % stilling

 

Vil du være med å forkynne Guds storhet med musikk?

Stillingen som dirigent for koret i St. Svithun menigheten er nå ledig. Vi søker en engasjert korleder som kan koordinere det musikalske i liturgien og ta koret til nye høyder. Det er også behov for en musikalsk satsing for barn og unge, som vi håper du vil være med og utvikle. Om du også har mulighet til å steppe inn for organist ved behov, er det en stor fordel.  

 

Arbeidsoppgaver:

 • Dirigere og synge med menighetskoret i høymessen på søndager og andre høytider
 • Lede korøvelser og gi opplæring i sangtekniske ferdigheter.
 • Bidra til å forberede og velge ut musikk i samråd med sogneprest og organist.
 • Starte opp barne- og/eller ungdomskor
 • Delta på månedlige stabsmøter
 • Andre kirkelige handlinger (som dåp, bryllup, begravelse) kommer evt utenom og lønnes pr. tjeneste.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kirkemusikalsk utdanning (annen relevant utdanning og praksis kan også bli vurdert).
 • Grunnleggende sangtekniske ferdigheter.
 • Kjennskap til Kirkens liturgier, og retningslinjene for liturgisk musikk.
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å motivere, inspirere og koordinere menighetens frivillige musikere og korsangere.
 • Om ikke medlem i Den katolske kirke, forventes lojalitet mot Kirkens verdigrunnlag.
 • Politiattest må fremlegges.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer og muligheter
 • Et godt arbeidsmiljø og gratis felleslunsj
 • Lønn etter avtale.
 • Stillingens omfang og innhold vil fastsettes i samarbeid med den som tilsettes.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

 

Tiltredelse snarest. Aktuelle søkere innkalles til intervju.
Prøvetid og ferie/frisøndager inngår i avtalen.

 

Søknad med CV sendes innen 10. oktober 2018 til sogneprest Nguyen Thanh Phu,

St. Svithuns gt 8, 4005 Stavanger eller nguyen.thanh.phu@katolsk.no.

Han kan også kontaktes på tlf. 51 51 70 20 for nærmere opplysninger om stillingen.