Verdensdagen for fred

world-3043067_1920.jpg

FRED: Verdensdagen for fred feires 1. januar 2019. Årets motto er: «God politikk står i fredens tjeneste».

 

«God politikk står i fredens tjeneste». Dette er mottoet for Verdensdagen for fred den 1. januar 2019.

 

Vatikanet offentliggjorde på tirsdag temaet for Verdensdagen for fred 2019 og understreker med dette budskapet at enhver borger i ethvert land bærer et politisk ansvar. Fred eksisterer ikke uten gjensidig tillit, heter det videre, og første betingelse for tillit er respekt for ordene som er sagt og skrevet.

 

Spesielt ansvar

Budskapet understreker at et særskilt ansvar bæres av dem som har i oppdrag å beskytte og styre landet. Herunder ligger ansvaret for å beskytte lovene og å fremme dialogen mellom samfunnets aktører. Det politiske oppdraget er «et av de høyeste uttrykk for nestekjærlighet» og innebærer at man sørger for en god fremtid for menneskers liv og planeten, vårt felles hjem.

Verdensdagen for fred blir hvert år markert av Den katolske kirke den 1. januar. Budskapet for 2019 viser til pave Johannes XXIII (1958-1963) freds-encyklika «Pacem in terris», om fred mellom mennesker og nasjoner bygget på sannhet, rettferd, kjærlighet og frihet (St. Olav forlag, 1963), og i forlengelse av denne hvorledes vi skal fortsette å respektere hvert enkelt menneskes rettigheter og arbeide for bevisstgjøringen av andres rettigheter.