Kunngjøringer fra biskop Bernt Eidsvig

4baa270d0d54d6eba767bd78d2362c23.jpgI evangeliene berettes det at også noen soldater vendte seg til Johannes døperen med spørsmålet: "Hva skal så vi gjøre?". Til svar fikk de høre: "Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres" (Luk 3,14). Det har siden til alle tider vært Kirkens oppgave å komme menneskene og deres spørsmål i møte med det gode budskap fra Gud, enten utfordringene er religiøse, etiske eller rent menneskelige. Dette ansvaret har vært spesielt påtrengende overfor militære personell med alle de spesielle utfordringer som dette personell står ovenfor. 

 

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

P. Bjørn Tao Quoc Nguyen er fra 14. november 2018 utnevnt til feltprest for Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02.

P. Dominic Nguyen Thanh er fra 16. november 2018 utnevnt til feltprest for Trøndelag heimevernsdistrikt 12.


Les mer om feltpresttjenesten og deres viktigste oppgaver

 


Daniel Asfaw ble den 4. november utnevnt til representant for den eritreiske gruppe i Pastoralrådet. Utnevnelsen har en virkning for en periode på to år.


Stephane Christopher Mukkaden og Per Christian Solberg ble den 20. september 2018 utnevnt til ekstraordinære kommunionsutdelere i St. Birgitta menighet i Fredrikstad. Utnevnelsene har en virkning på tre år.