Musikalsk julehilsen 2018

 

 

Se og hør St. Olav domkirkes aspirant-, barne- og ungdomskor synge «Deilig er jorden»

 

Deilig er jorden

  

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang. 
 
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.
 
Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!
 
Tekst: Bernhard Severin Ingemann, 1789–1862
Musikk: Silesian melodi, 18. årh.