Pavens julepreken

MIDNATTSMESSEN: Se hele midnattsmessen fra Peterskirken i Roma, feiret av pave Frans.

 

Mennesket har alltid, likesom Eva og Adam, «tatt og spist», vært redde for Gud og gjemt seg. Betlehem forandrer alt.

Sammen med Maria, sin forlovede, dro Josef «til Davids by Betlehem». I natt drar også vi opp til Betlehem for der å gå inn i julemysteriet, sa pave Frans under sin julepreken. 

Evangelieteksten var fra begynnelsen av kapittel 2 i Lukasevangeliet:

Det skjedde i de dager […] Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem […] Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! […]» (Les hele Luk 2,1–14 i Bibel 2011) 


Gjennom julemysteriet tok pave Frans et oppgjør med dagens materialistiske forbrukersamfunn og grådighet.

 
– Ordet Betlehem betyr «brødhuset». I dag ønsker Herren å møte menneskeheten i dette huset. Han vet at vi trenger mat for å leve. Men han vet også at denne verdens føde ikke kan mette vårt hjerte, sa paven. Han fortsatte; –Menneskehetens historie er preget av en umettelig grådighet, og fortsatt er det, paradoksalt nok, noen få som holder gilde mens mange står uten en brødbit.

 

Betlehem blir vårt vendepunkt

td76a5ec.jpg

VENDEPUNKT: "Betlehemsbarnets lille kropp lanserer en ny livsstil: ikke å sluke og hamstre, men å dele og gi", sa pave Frans under jul juleaftenpreken. Foto: REUTERS/Max Rossi/NTB Scanpix

–Herren vet at vi trenger mat hver eneste dag. Derfor ga han seg selv til oss hver eneste dag, helt fra krybben i Betlehem fram til nattverden i Jerusalem, sa pave Frans.

 

Les hele pavens preken julaften