Vatikanet: K9 har blitt til K6

Vatikanet, 12.12.2018 (KI/KAP) – Pave Frans har redusert sin nærmeste rådgivergruppe fra ni til seks medlemmer. Kardinalrådet ble formelt opprettet den 28. september 2013 og besto da av åtte nedlemmer. Kardinalstatssekretær Pietro Parolin (63) overtok som statssekretær den 15. oktober 2013 og ble kreert til kardinal den 22. februar 2014. Han deltok fast i rådets møter, og i juli 2014 ble han oppnevnt som nytt medlem av rådet. Kardinalrådet har vært kalt «K9» (C9 på engelsk), men bør vel nå kalles «K6».

De opprinnelige åtte medlemmene var kardinalene Oscar Rodriguez Maradiaga (76) av Tegucigalpa i Honduras (leder); Giuseppe Bertello (76), president for Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten; Francisco Javier Errázuriz Ossa (85), erkebiskop emeritus av Santiago de Chile; Oswald Gracias (74), erkebiskop av Mumbai i India; Reinhard Marx (65), erkebiskop av München und Freising i Tyskland; Laurent Monsengwo Pasinya (79), erkebiskop av Kinshasa i Den demokratiske republikken Kongo; Seán Patrick O’Malley OFMCap (74), erkebiskop av Boston i USA og George Pell (77), erkebiskop av Sydney i Australia, fra 2014 prefekt for Sekretariatet for økonomien i Vatikanet.

Kardinalrådets sekretær er biskop Marcello Semeraro av Albano. I slutten av oktober i år utnevnte pave Frans også den italienske kirkejuristen Marco Mellino som assisterende sekretær for kardinalrådet for å gjennomgå juridisk det foreliggende utkastet til en ny kurieordning med tittelen Prædicate Evangelium. Reformen av kurien var jo anledningen til opprettelsen av Kardinalrådet.

De tre kardinalene som nå har fått sine avskjedssøknader innvilget, er de tre eldste, kardinalene George Pell, Laurent Monsengwo Pasinya og Francisco Javier Errázuriz Ossa. Ettersom toppstillingene i kurien er på fem års åremål, kan man si at seks av de ni medlemmene har fått forlenget sine åremål med fem nye år. Det er foreløpig ikke aktuelt å opprette nye medlemmer for å erstatte de tre.

Kardinal Monsengwo, som representerte Afrika, er den minst kjente av medlemmene av rådet. Og på grunn av den vanskelige situasjonen i hjemlandet Kongo har han i den senere tid bare sporadisk deltatt i rådets møter. I midten av november fikk han dessuten innvilget sin avskjedssøknad av aldersgrunner som erkebiskop av Kinshasa.

Chileneren Errázuriz har vært erkebiskop emeritus av Santiago helt siden 2010. I den senere tid har han vært i hardt vær på grunn av den chilenske misbrukskrisen som eksploderte i 2018. Han er anklaget for mened og uriktige forklaringer, og misbruksofre anklager ham for som erkebiskop av Santiago (1998-2010). i mange år å ha forhindret straffeforfølgelse av en geistlig som senere er straffedømt på grunn av misbruk. Selv avviser han disse anklagene. I midten av november reiste han «en siste gang» til Roma for å ta farvel med pave Frans.

Den tredje pensjonisten, kardinal George Pell, har en tid oppholdt seg i hjemlandet Australia for å forsvare seg for retten mot anklagene om at han på 1990-tallet skal ha begått seksuelle overgrep mot unge menn i Melbourne. De australske justismyndighetene har ilagt et strengt forbud mot referater fra saken, noe Vatikanet respekterer. Pell er fortsatt leder for det økonomiske sekretariatet i Vatikanet, men han fikk i juni 2017 permisjon av paven for den tiden han må oppholde seg i Australia. Skulle anklagene mot kardinalen bli bekreftet i retten, vil Vatikanet komme i en pinlig situasjon.

Men en utvei tilbyr seg den 24. februar 2019. Da opphører Pells første femårsperiode i det økonomiske sekretariatet, og han kan da bli erstattet på regulært vis, på samme måte som Troslærekongregasjonens tidligere prefekt, kardinal Gerhard Ludwig Müller, ikke fikk forlenget sitt åremål som prefekt den 2. juli 2017. Den gangen sa jo pave Frans at det normale fra da av skulle være bare én femårsperiode i slike embeter.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)