Ankesaken mot staten

Tirsdag den 8. januar starter Borgarting lagmannsrett behandlingen av ankesaken i den sivile saken mellom Oslo katolske bispedømme (OKB) og staten v/Kulturdepartementet.

OKB mener Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011-2014 er ugyldige, og har anket tingrettsdommen fra 2017.

 

Her forklarer OKBs advokat, Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind, hvorfor OKB anker saken.