Katolsk reformasjons­historie ut til alle biblioteker

 

Se lanseringsprogram nederst i saken

Laugerud3.jpg

INNKJØPT AV KULTURRÅDET: Henning Laugeruds bok om reformasjonen i Norge er antatt av Kulturrådets Innkjøpsordning. – Det er et nåløye å komme igjennom, så dette er stort, sier forfatteren. Foto: Kristin Svorte

 

I høst kom St. Olav forlag ut med Henning Laugeruds bok «Reformasjon uten folk. Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid». Nå er den kjøpt inn av Kulturrådet og skal sendes ut til alle landets folkebiblioteker. 

 
Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

I Laugeruds bok kan du lese om erkebiskop Olav Engelbrektsson (1480 – 1538) som spilte høyt og tapte kampen mot danskekongens reformasjon, men bare såvidt: En militær styrke sto klar i Antwerpen for å komme Norge, Kirken og erkebiskopen til unnsetning. 

Gratulerer, Henning Laugerud! Din bok «Reformasjon uten folk» er den første boken på St. Olav forlag som er antatt av Kulturrådets innkjøpsordning for ny norsk sakprosa. Hva føler du nå?

– Jeg er veldig glad! Det er et nåløye å komme igjennom, så dette er stort. Ikke minst har det en hyggelig økonomisk side, som for eksempel gjør det mulig for meg å arbeide videre blant annet med historien om det katolsk Norge.

Antagelsen betyr at at Kulturrådet kjøper 773 eksemplarer av boken. De fleste sendes ut til norske folkebiblioteker, slik at din reformasjonshistorie nå blir gratis tilgjengelig for – i teorien – alle. Hvilke tanker gjør du deg om det? 

– Det er naturligvis viktig, fordi det vil gjøre det mulig å nå ut med kunnskapen og en "alternativ" forståelse av reformasjonen og norsk historie. Vi skal ikke overdrive virkningen av det, men det vil ihvertfall være lett tilgjengelig og øke lesningen - så det må på alle måter være positivt. Jeg håper jo at dette ihvertfall kan være med på å gi en bedre og mer riktigere forståelse både av historien og Den katolske kirke. 

Prosabøkene som antas av Innkjøpsordningen, skal være av «høy kvalitet» – og konkurransen er stor, så dette er en ettertraktet form for anerkjennelse. Hva betyr det for deg som forfatter – og temaet du tar opp i boken?

– Det å bli innkjøpt er viktig både for forlaget og meg. Det er jo en anerkjennelse av det arbeidet som er lagt ned, men også av at temaet i seg selv er viktig – og det tror jeg vi  ale skal glede oss over. Det er ihvertfall ett lite skritt i riktig retning, bl.a. i å «av-eksotisere» Den katolske kirke, håper jeg.

 

Anerkjennelse av forfatter, forlag og prosjekt IMG_1877.jpeg

Gratulerer med å bli antatt av Kulturrådets innkjøpsordning, forlagssjef Kristine Dingstad (bildet t.h.)! Har dette skjedd før?
– Takk, takk, dette er stor stas for både forfatter og forlag! I mine år som forlagssjef i St. Olav er vi ikke tidligere innkjøpt – dog har vi ikke heller søkt. Skal en bok kjøpes inn av Kulturrådet, må den være av en særskilt sjanger og ha en viss almen interesse for norske lesere.

Hva betyr det for forlaget at Reformasjon uten folk blir kjøpt inn av Kulturrådets innkjøpsordning?
– Dette betyr først og fremst en anerkjennelse av forfatteren. Han har levert kvalitet både faglig og som formidler. Først og aller fremst er imidlertid dette en anerkjennelse av at store deler av Laugeruds bok er nybrottsarbeid av relevans for norsk historiefortelling. Jeg våger også å tolke innkjøpet som en anerkjennelse av St. Olav forlag. Vi har levert en bok som jeg mener har kvalitet i alle ledd – slik våre utgivelser gjennomgående skal ha.

Økonomisk sett betyr innkjøpsordningen at Kulturrådet kjøper inn bøkene til en viss definert sum, og for et lite forlag som vårt, betyr jo dette en hel del. Også forfatteren belønnes av Kulturrådet, og det gleder meg særskilt, all den tid han inntil nå har fått en ganske så lav «timebetaling» for det enorme arbeidet som er nedlagt.

Det er hele 773 bøker som nå skal sendes ut til alle landets folkebiblioteker. Da når man ut til en del! Hvilken betydning kan det ha for forståelsen av reformasjonen, tiden før og etter?
– Som nevnt mener jeg at Laugerud i stor grad har levert et nybrottsarbeid som vil måtte få betydning for forståelsen av innføringen og implementeringen av reformasjonen i Norge. Historiefortellingen til nå har vært sterkt preget av å være seierherrens historie. Nå er ikke poenget å sette noe opp mot hverandre her – kun å holde frem historiske fakta som har vært svært lite kjent og gjennom visse tider nok også bevisst underkommunisert. Nå blir Laugeruds historiefortelling tilgjengelig på alle landets bibliotek, da kan den også bli sentral referanselitteratur. Det gleder meg stort.

Hva sier det om boken og forfatterens innsats at den blir antatt av Kulturrådets innkjøpsordning?
– Laugerud har nedlagt et enormt arbeid. Prosjektet vokste seg stadig større etterhvert som nye kilder dukket opp og måtte undersøkes. Verket hans holder høy faglig kvalitet, mener jeg. Referansene er mange og grundige, noe som har vært viktig for både forfatter og forlag. Det er også nedlagt et stort arbeid med bilder, som også gir boken tyngde. Kan jeg i denne sammenhengen også få lov til å skryte av vår grafiske designer? Peter Bjerke har skapt en visuelt sett vakker bok. En kvalitetsmessig bok fortjener kvalitetsmessig innpakning.

5. Boken er ennå fersk. Planlegger forlaget flere arrangementer i forbindelse med utgivelsen?
– Absolutt. Fredag 15. februar kl. 18 arrangerer vi Oslo-lansering ved Nasjonalbiblioteket. Her blir det innlegg ved Laugerud og samtale med andre fagpersoner – samt kulturelt innslag. Programmet bør være ferdig definert i løpet av uken, og skal være åpent og gratis for alle.

Tirsdag 19. mars får dessuten Trondheim og St. Olav domkirke besøk av forfatter og forlag – også det gleder vi oss stort til! Følg med, kanskje dukker vi opp et sted nær deg!

 

Lansering på Nasjonalbiblioteket

St. Olav forlag inviterer til Oslo-lansering av Henning Laugeruds bok «REFORMASJON UTEN FOLK - det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid». Sted: Nasjonalbibioteket, Oslo. Tid: kl. 18.00. 

Program
 • DRAUMKVEDET, et utdrag, sunget av Øyunn Groven Myhren
 • FOREDRAG: «Reformasjon uten folk», ved Henning Laugerud
 • SAMTALE: «Nye perspektiver på reformasjonen».
  Samtaleleder: professor Kristin Aavitsland.
  Samtaledeltagere: museumsdirektør Henrik von Achen, kirkehistoriker Joar Haga, forfatter Henning Laugerud og historiker Øystein Rian.
    

Om forfatteren 

 • Henning Laugerud (f. 1961)
 • Kunst- og kulturhistoriker ved Universitetet i Bergen.
 • Har arbeidet med og skrevet bredt innenfor europeisk kultur-, idé- og kunsthistorie fra middelalder til 1500-tall.
 • Han har særlig konsentrert seg om religiøs mentalitet og kristendommens materielle og visuelle kultur i middelalder og tidlig nytid.
 • Andre bøker: Myten om det moderneNorsk fritenkerhistorie 1500-1850.

 

Om bokenv02_0BA82A87662C57917F3801FD5E9CE713.jpg 

 • Reformasjon uten folk. Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid
 • Boken er tilgjengelig i St. Eystein bokhandel, Trondheim, og St. Olav bokhandel, Oslo. 
 • Den kan også kjøpes i St. Olav bokhandels nettbokhandel
 • Antall sider: 364
 • Forlag; St. Olav forlag

 

 

 

Les mer