Pave Frans fastlegger 29. mai som minnedag for Paul VI

 

Vatikanet, 6.2.2019 (KI/KAP/Sala Stampa): – Pave Frans har fastsatt 29. mai som minnedag for sin forgjenger Paul VI (1963 – 78).

Paven helligkåret ham selv den 14. oktober 2018. Vatikanet offentliggjorde den 6. februar 2019 et dekret som slo fast at minnedagen for Paul VI skulle tas inn i den romerske generalkalenderen (Kirkens universalkalender) den 29. mai med rang av valgfri minnedag. Datoen er valgt fordi Giovanni Battista Montini, den senere pave Paul VI, ble presteviet den 29. mai 1920.

Dekretet om innføringen av minnedagen var undertegnet av kardinal Robert Sarah som prefekt for liturgikongregasjonen allerede den 25. januar. Der slås det fast at 29. mai skal tilføyes som valgfri minnedag i alle kalendere og liturgiske bøker for messefeiring og tidebønner.

Giovanni Battista Montini ble født den 26. september 1897 i Concesio ved Brescia og døde den 6. august 1978 i Castel Gandolfo. Hans femten år lange embetstid forbindes først og fremst med fullføringen av Andre Vatikankonsil (1962 – 65) og ikke minst innføringen av liturgireformen i 1969 i kjølvannet av konsilet. Pave Paul VI er også kjent for sin encyklika Humanæ vitæ (1968) om seksualetikk. Banebrytende var også hans læreskriv Populorum progressio (1967) om global utvikling og forretningsetiske spørsmål.

Kathpress / Sala Stampa / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)