Utnevnelse i Oslo katolske bispedømme

 

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

  • P. Aleksander Miroslaw Pilat OFM ble med virkning fra 1.april 2019 utnevnt til sjelesørger  for polsktalende katolikker i St. Laurentius menighet i Drammen.