Pave Frans planlegger «super-departement»

 

Ønsker å slå sammen flere kongregasjoner 

e3bjPb3jCDg.jpg

PAVE-REFORMATOR:  Flere medier melder at pave Frans blant annet ønsker å opprette et Pavelig råd for beskyttelse av mindreårige, hvilket vil innebære en tydeligere legal beskyttelse av barn. Foto: Vatican Media/Handout via REUTERS 

 

Pave Frans foreslår en radikal omorganisering av kurien.

 
Tekst: katolsk.no

 

Det britiske tidsskriftet The Tablet rapporterer gjennom Christopher Lamb i Roma at pave Frans ønsker å skape en helt ny organisasjon i kurien hvor evangelisering er det overordnede målet for alt arbeide og et uttrykk for pavens vektlegging av at Kirken er misjon. Dette melder signum.se og opplysningene kommer fra det velrenommerte spanske katolske tidsskriftet Vida Nueva.

 

Sammenslåing

Flere av de nåværende kongregasjonene skal slås sammen, og kurien skal ikke gjøre forskjell på råd og kongregasjoner, slik at enhetene skal kalles dikasterier (lik departement/embedsverk). Troskongregasjonens rolle blir mindre fremtredende og den vil være en del av misjonsoppdraget og spre evangeliet. Ifølge den amerikanske nettportalen Crux planlegges et nytt «superdikasteri» for evangelisering.

Omorganiseringen vil omfatte flere nye områder. Det skal opprettes et Pavelig råd for beskyttelse av mindreårige, hvilket vil innebære en tydeligere legal beskyttelse av barn og derved kan arbeidet bli drevet mer effektivt. For å understreke at evangeliet ikke bare innebærer ord, men også gjerninger, vil det bli etablert et embedsverk som arbeider med og utfører velgjørenhet i pavens navn.

 

Samme nivå

Den nye organiseringen vil peke på betydningen av Vatikanets og kuriens rolle i å understøtte paven og de lokale biskopene, og vil derved plassere biskopene på samme nivå som de ansvarlige for Vatikanets ulike enheter. Paven ser gjerne en forsiktig desentralisering i Kirken, og vil også på dette området gi mer innflytelse og makt til biskopene når det gjelder liturgisk utforming.

Reformen innebærer ikke bare å skape nye enheter og arbeidsområder, men også, ifølge kardinal Maradiaga, koordinator for kardinalskollegiet, «å ha som hovedmål å understreke betydningen av legfolket i Kirken og for Kirken.» En konsekvens av dette er at det skal bli mulig også for legfolk å være ansvarlige for Vatikanets enheter. Arbeidet med reformer vil fortsette og kardinal Maradiaga sier videre til Vida Nueva: «Den Hellige Ånds vind fortsetter å blåse. Den har ikke tatt siesta eller er reist på ferie.»

Forslagene er, ifølge The Tablet, sendt til verdens bispekonferanser samt til andre ledere i Kirken. De skal behandles på kardinalrådsmøtet i slutten av juni og bli endelig vedtatt og signert av pave Frans den 29. juni, minnedag for de hellige apostler Peter og Paulus.